Kadın Bedenini Soyarsa 
Meltem Arıkan


Anasayfaya
Eleştiri sayfasına


Deniz Şarman    Arzu Yıldırım

TOPLANTI TARİHİ  : 9 Nisan 2003 Çarşamba..
İRDELENEN KİTAP:
  Kadın Bedenini Soyarsa - Meltem Arıkan
 

KİTAP ÜZERİNE  NOTLAR

Deniz Şarman

Romanımızın kahramanı Lal, toplumumuzda “aklı başında” olarak tabir edilen, evli barklı, iş güç sahibi başarılı bir mimar.. Sosyal ve özel yaşamı düzgünce gidiyor…. Ama gidemeyen, zorlanan bir şeyler var… Bunları sorgulamaya başlıyor Lal… Ve  Lal bir çoklarının  düşünebilme olasılığı olan toplumsal bir tuzağa düşüyor. . Kimlik rolleri ve maskeleri taşıyarak güçlü kimliği geliştiremediğinin farkına varması belki de bu… Margaret Atwood ‘un “Kör Suikastçi” sında  bol bol ve çok zengin olarak anlatılan kimlik kargaşası ve toplumsal maskelerin verdiği sıkıntılara burada da değiniliyor. Paul Austre’in “Yanılsamalar” Kitabında üzerinde durduğu  “gerçek” neydi? “Yoksa gerçek, YANILSAMA mıydı ?”  sorusu  bu kitapta da karşımıza çıkıyor. (bakınız Kadın Bedenini Soyarsa, sayfa 32).

Şaman dünya görüşünü günümüze uygulayarak özümsemiş ve yaşam biçimi haline getirmiş Lara’ nın mektubunda doğal yaşam ve kaynağı olan doğa esas alınıp her şey buna paralel akıp gitmektedir.. Aynı zamanda anaerkil bir topluluk olan Şamanlarda kadının cinselliğine değişik boyutlardan bakarak bu açıyı oldukça farklı bir yerlere taşıyor.  Doruk noktada hissedilmesi gereken cinselliği, dünyaya ve gerçeğe açılım kapısı olarak görüyor. Mektup (Lara’nın dünya görüşü) Lal ve arkadaşlarını farklı yönlerden etkiliyor. Bu dünya görüşleri Lal’in düşünce akışını ve dolaylı olarak yaşam biçimini  etkiliyor, değiştiriyor.

Başa Dön

Arzu Yıldırım
Şamanizm nedir? Önce bunu açtık ...Şamanizm'de doğa güçlerinin etkin olduğu ve onlara çeşitli kurbanlar verildiği inançlarının gök,yeryüzü ve yer altı olmak üzere üç bölümden oluştuğu gibi unsurlar vardır...Sonradan Şaman  olunmadığı ve ancak dededen ya da aile büyüklerinden bu öğretinin el verme diyebileceğimiz bir inisiyasyonla gerçekleştirildiği ve anaerkil toplum düzeni üzerine
oturmuş; dolayısı ile erkekleri ayinlerde kadın elbisesi giyerek,saçlarını uzatarak bu özelliği vurgulamış oluyorlar...
Rusyaya bu bölgeye gelen Hıristiyanlar onlara çok zarar vermiş artık Şamanizm gizli olarak yapılıyor...   sayfasından daha
detaylı bilgi edinebilirsiniz (şaman davulu da enteresan )

Günümüzde Lal ve arkadaşları gibi kişilerin toplumumuzda olduğu ve sayılarının her geçen gün arttığı yadsınamaz... Kültür seviyeleri  yüksek olsa da bu kişiler tatminsiz  ve oldukça mutsuzdurlar...Bedenlerine yaşamları boyunca giydirilmiş kimliklerinden soyunmak (soyut olarak) Özgür olmak (somut olarak)!!!!!!!!! belli bir zaman sonra en büyük dilekleri haline gelmektedir...Bu arayışa Meltem Arıkan fazla edebi bulmadığımız bir cinsellik katarak konuyu somutlaştırma yoluna gitmiştir...

Beden dili konusunda bilgisi epey derin olan bu kişiyle tanışmak ve düşüncelerini almak enteresan olabilir....