Böğürtlen Şarabı
Joanna Harris


Anasayfaya
Eleştiri sayfasına


TOPLANTI TARİHİ
 : 9 Nisan 2003 Çarşamba..
İRDELENEN KİTAP:
  Böğürtlen Şarabı - Joanna Harris
KİTAP ÜZERİNE  NOTLAR Savaştı - Eren Arcan
 


       Deniz Şarman  
 


İşlenen başka ağırlıklı birkaç konu olmakla birlikte dikkati çeken konulardan birisi de çevrecilik bilinci. Günümüzde önem kazanan ve üzerinde durulması her yönüyle  çok yararlı olan çevreyi koruma fikri kitabın sonlarına doğru heyecanla işleniyor. .. Jay ve Marise (romanın iki kahramanı) yakınlarından gelen tüm etkilere rağmen, o bölgenin doğal yaşamını iç güdülerinin de eşliğinde korumaya çalışıyorlar. Bunun da kendi çaplarında başarıyorlar. Birisi çevrenin yücelttiği ünlü bir yazar , diğeri  ağır  mesleki zorlukların etkilediği yorgun bir hemşire. Doğa ikisinin de yaralarını onarıyor.  Bu noktada,  aynı oturumda tartıştığımız “Kadın Bedenini Soyarsa” daki Lara’nın doğu merkezli Şaman görüşleri güç kazanıyor. Şehir hayatının yıpratıcı gerçeklerinden sarsılan insanların doğuya sığınan dönüşleri..   Özellikle Jay’ın bilinç altına doğa Joe imgelemesi tarafından öylesine güzel resmedilmiş ki Jay bununla besleniyor ve bu gizemli resimlerin sırlarını çözmek Jay için bir kaçınılmaz  oluyor. Bir çoklarının yaşamında gizli veya açık bir rehber bulunur. Bu rehber kişiyi yönlendirir. Gerçek de  hayal de olsa kişilik yapısını etkiler.  Joe böyle bir vazgeçilemezdir  Jay için ve Joe ‘nun  görüşlerini simgeleyen özellikler.  Kıymetli tohumları simgeleyen  özellikler o türlerin devamını sağlar. İşte hazine budur. Doğu’nun  değerlerini koruyup devamına katkıda bulunan Jay  “özelleri” üretime sunarak o yörede gerçek bir değer ve kalıcı bir doğa bilinci yaratılmıştır.   

“Bölgedeki çiftçiler Jay’a katılarak topraklarının bir kısmını bu eski türlerin üretimine ayırmışlardır” (Kitabın  336.sayfasından alıntı).  Deniz ŞARMAN.