bullet animation ANASAYFA bullet animation TÜMÜ bullet animation ROMAN bullet animation ÖYKÜ ve NOVELLA bullet animation BIYOGRAFİ bullet animation DENEME bullet animation ŞİİR bullet animation FELSEFE bullet animation TIYATRO

 
DİPNOT KİTAP KULÜBÜ :
1967 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Miguel Angel Austrias'ın "Guatamala Efsaneleri" adlı kitabı “Kültürel bir sürrealizm eseri” olarak tanımlanmaktadır. Kitapta Austrias' ın Guatamala kültürünün efsanelerini, destanlarını, kutsal Maya söylencelerini ele alır. Eser geleneklerle, söylencelerle günümüze kadar uzanan, sözlü anlatımlarla beslenen, nesilden nesile sürüp gelen etnik cevheri günümüze aktarır. "Etnografik sürrealizm" olarak ta tanımlanan bu söylenceler, sınırsız bir düş gücüne sahiptir. Her tür yaratığın, her tür eşyanın bir ruhu olduğuna inanılan animizmden yararlanılarak anlatılan bu öyküler efsane ile kızgın doğanın bir tür karışımıdır. Ne öykü, ne şiirdir. Karmaşık bir bitki örtüsü, çağlar ötesinden gelen yerli büyücüler, çılgın bir düş içinde birbirine karışan tutkular, rahipler, köy köy dolaşan büyücü öğretmenler, Maya efsaneleri, hepsi, çağların oluşturduğu kollektif bilinçdışını yansıtır.
 

 

"Sınır Tanımayan Bir Düşgücünün Romanı"
https://www.insanokur.org/

“1960’tan 1996 yılına kadar süren Guatemala’nın “kirli savaşı”nda, 300 bin kişi yaşamını yitirdi ya da kayboldu. Tıpkı Şili’de olduğu gibi halkın iradesiyle iktidara gelen sosyalistlere, ABD müdahalesi üzerine başlatılan kanlı savaşın başlıca hedefi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan Maya kökenli yerli halkların yanı sıra, generaller arasında birkaç kez el değiştiren faşist cuntaya karşı çıkan, direnen tüm kesimlerin yok edilmesiydi. URNG, yani Guatemala Ulusal Devrimci Birliği (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), 1982 yılında, sürmekte olan “kirli savaş” sırasında dört gerilla grubunun devlet terörüne karşı birleşmesiyle oluştu. Cuntayı devirmek için, silahlı mücadele veren URNG’ye karşı başarısız olan hükümet ve ordu, Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası kamuoyunun baskısıyla (“istemediği halde”), 1986-96 yıllarında aşamalı şekilde barış sürecine sürüklendi. 29 Aralık 1996’da, BM Genel Sekreteri Butros-Ga-li?nin nezaretinde imzalanan barış anlaşmasıyla 36 yıldır süren “kirli savaş” sona erdi. Aynı yıl, barış için gösterdikleri çabalardan ötürü, URNG sekreteri komutan Rolando Moran ve devlet başkanı Alvaro Arzu, UNESCO Barış Ödülü’ne layık görüldüler. Silah bırakan URNG, legal politik mücadeleye katıldı ve 29 Aralık 2003’te yapılan genel seçimlerde yüzde 4.2 oy alarak, Meclis’te 2 sandalye kazandı. Örgütün devlet başkanı adayı eski gerilla komutanı Rodrigo Asturias (1939-2005) ise yüzde 2.58 kamuoyu desteği aldı.” Mehmed Kemal, 15 Eylül 1981,

Popol-Vuh

Popol-Vuh paha biçilmez Maya kültürünü kapsamlı bir şekilde içeren kutsal r kitaptır.

https://www.ancient.eu/Popol_Vuh/

The first English-language translation of the work of a Guatemalan master, this groundbreaking achievement of "ethnographic surrealism" promotes cross-cultural understanding. A liberating, avant-garde recreation of popular tales and characters from the Guatemalan collective unconscious— including, from the Mayan sacred text, the Popol Vuh— this book contains a riot of folklore,  colonial resistance, animistic nature, and the unfolding drama of hybrid ethnic identity formation.

The Popol Vuh is the story of creation according to the Quiche Maya of the region known today as Guatemala. Translated as `The Council Book', The Book of the People' or, literally, `The Book of the Mat', the work has been referred to as "The Mayan Bible" although this comparison is imprecise. The Popol Vuh is not regarded by the Maya as `the word of God' nor as sacred scripture but rather as an account of "the ancient word" and the understanding the Quiche had of cosmology and creation before the coming of Christianity. The Quiche referred to the book as an Ilb'al - an instrument of sight - and it was known as "The Book of the Mat" because of the woven mats the people would sit on to hear the work recited at the council house. One such building, at Copan, features stone lintels `woven' to look like such matting.

  

Paul Valéry

https://www.amazon.com/Guatemala-Efsaneleri-Cengiz-Asturias-

Guatemala Efsaneleri, Nobel ödüllü Guatemalalı yazar Asturias'ın ilk edebî yapıtıdır. Asturias, bu yapıtında kaybolmuş büyük Maya kültürünün hayata yansıyan, sözlü gelenekte sürüp gelen yüksek anlatım gücünü keşfeder. Sonu gelmeyen tümceler, sınır tanımayan bir düş gücüdür Guatemala efsaneleri. Ne öykü, ne şiirdir anlatılan. Ne olaylar ne de duygulardır verilen. Psikoloji ile biyolojinin ötesinde, doğal yaratıcı öğelerin kökensel yaşamsallığıdır aktarılmak istenen. Kızgın doğanın bir tür karışımıdır. Karmaşık bir bitki örtüsü, çağlar ötesinden gelen yerli büyüleri, deli bir düş içinde birbirine karışan "yanardağ" tutkusu, rahipler, haşhaş kafalı adam, değer biçilmez mücevherlerin dükkancısı, "Kutsal Efendinin papağan sürüleri", dokuma tezgahlarının ve sıfırın değerini öğretmek için köyleri dolaşan büyücü öğretmenler!..

Asturias'ın büyük bir şiirsellikle kaleme aldığı bu otantik söylenceleri okurken, kişilerini aynı efsanelerden alan "Kukulkan" adlı bir tiyatro oyunu tamamlıyor.

"Bu efsaneler beni tüm sarhoş etti. ... Kızgın bir tabiatın, karmaşık bir bitkiler dünyasının, yerli büyücülüğünün, İspanyol teolojisinin nasıl da bir karışımı!"


Guatemala Efsaneleri, Miguel Angel Asturias,

https://www.insanokur.org

Sonu gelmeyen tümceler ve sınır tanımayan bir düşgücünün romanı

Sonu gelmeyen tümceler, sınır tanımayan bir düşgücüdür “Guatemala Efsaneleri”. Ne öykü, ne şiirdir anlatılan. Ne olaylar ne de duygulardır verilen. Psikoloji ile biyolojinin ötesinde, doğal yaratıcı öğelerin kökensel yaşamsallığıdır aktarılmak istenen okura. Kızgın doğanın bir tür karışımıdır. Karmaşık bir bitki örtüsü, çağlar ötesinden gelen yerli büyüleri, “Salamanca” Hristiyanlığının deli bir düş içinde birbirine karışan “yanardağ” tutkusu, rahipler, haşhaş kafalı adam, değer biçilmez mücevherlerin dükkancısı, “Kutsal Efendinin papağan sürüleri”, dokuma tezgahlarının ve sıfırın değerini öğretmek için köyleri dolaşan büyücü öğretmenler!..

Asturias’ın gönlünün tüm lirizmiyle kaleme aldığı bu otantik söylenceleri okurken, alışılmış yaşamın dışına çıkıp geçmişin ve geleceğin gizemlerini sezen bir şaman olduğunuzu duyumsayacaksınız içinizde…

Miguel Angel Asturias (İspanyolca: Miguel Ángel Asturias; d. 19 Ekim 1899 Guatemala; ö. 9 Haziran 1974 Madrid) Guatemalalı yazar ve diplomat. Kızılderili-Maya mitlerini konu edinen “Guatemala Efsaneleri” (Leyendas de Guatemala) ile adını duyurdu.

----

In director Roland Joffe's historical epic The Mission, Jeremy Irons stars as Gabriel, an 18th-century Jesuit priest sent to the jungles of Brazil to build a Guarani Indian mission. Upon his arrival, Gabriel meets the slave trader Mendoza (Robert De Niro), a cruel, bloodless man who kills as many of the Guaranis as he enslaves. His brother Felipe (Aidan Quinn) is another of his victims, killed in a duel over a woman. Because of Mendoza's aristocratic background, he cannot be tried for his crimes; however, the weight of his conscience inspires him to ask Gabriel for the opportunity to do penance at the mission. When Spain sells Brazil to Portugal, the two very different men must join together to defend the mission against aggressors.

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!