Neleri Ger?ekle?tirdik 

  Anasayfaya
  Ele?tiriler    Sayfas?na
 

 
 

  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -   2013  -   2012  -  2011  - 
2010  -  2009  -  2008  -  2007  -  2006  -  2005  -  2004  -  2003  -  2002  - 


 
 


2019

09.01.2019 - ?ato - Franz Kafka - Rakella Asal sundu.
23.01.2019 - Tirza - Arnold Gr?nberg
06.02.2019 -
Halepli ?ocuk - Sumia Sukkar
20:02.2019 - Otomatik Piyano - Kurt Vonnegut
06.03.2019 -
"Roman Kahramanlar? ve ?znellik"
17.04.2019 -
Manves City - Latife Tekin
01.05.2019 - Toplant? yap?lmad?
15.05.2019 -
Bir At Bara Girer - David Grossman
29.05.2010 -
Kap? -  Magda Szabo
12.06.2019 -
Parf?m?n Dans? Tom Robbins
26.06.2019 -
?i?ek A?m?? Gen? K?zlar?n G?lgesinde - Marcel Proust
10.07.2019 -
?i?ek A?m?? Gen? K?zlar?n G?lgesinde - Marcel Proust

26.07.2019 - Viva - Patrick Deville
07.08.2019 - Eve D?nmenin Yollar?- Alejandro Zammbra
21.08.2019 - ??lg?n Gibi - Suat Dervi?
04.09.2019 - Uzay Baronlar? -  Patrick Deville 318s.
18.09.2019 - Sineklerin Tanr?s? - William Golding
02.10.2019 - Veba - Albert Camus
16.10.2019 - Saatleri Ayarlama Enst?t?s? - Ahmet Hamd Tanp?nar
30.10.2019 - Y?zy?ll?k Yaln?zl?k 464s Gabriel Garcia Marquez.
13.11.2019 - ?van ?lyi?in ?l?m? - 88s - Lev Nikolayevich Tolstoy
27.11.2019 - Huzur 391s - Ahmet Hamdi Tanp?nar -
11.12.2019 - Be? ?ehir - Ahmet Hamdi Tanp?nar

 

2018

 • Lord Jim - Joseph Conrad

 • Roman Kahraman? - Semiramis Ya?c?o?lu

 • Cad? Tohumu Margeret Atwood

 • Tuhaf ?eyler Oluyor-Kelly Link

 •  
 • ?len Hayvan- Philip Roth

 • 6:27 Treni - Jean-Paul Didierlaurent

 • ?ukur - Andrei Platonov

 • Finzi Kontini' lerin Bah?esi- Giorgio Basani

 • Sempatizan - Viet Thanh Gnuyen

 • Moskova' da yanl?? Anlama -Simone Beuvuar

 • Zaman Makinesi - H.G. Wells

 • Hayat Bir Kervansaray - Emine Sevgi ?zdamar

 • Nokt?rnler- Kazuo Ishiguro

 • H?zn?n Fizi?i - Georgi Gosponidov

 • Yaban - Yakup Kadri Karaosmano?lu

 • Zaman Bo?lu?u - Jeanette Winterson

 • Ketum Kahraman - Maria Vargas Llosa

 • Ankara _ Yakup Kadri Karaosmano?lu

 • Benim Ad?m K?rm?z? Orhan Pamuk

 • Animal_Triste - Monica Maron

 • ??l - Maria Varga Llosa

 • Unutkan Ayna - G?rsel Korat

 • Iss?zl???n Ortas?- Merhmet Ero?lu

  2017

  Sava? ve Sava? -Lazlio Krasznahorkai Sunumu Duygu yapt?.


 • Tokyo U?u?u ?ptal - Rana Dasgupta

  04.10.2017 Kanadal? yazar Saul Bellow'un Ya?mur Kral  adl? eserini Funda sundu.
  18.10.2017  Eren  Amerikal? yazar Jack Kerouac' ?n  Yolda adl? kitab?n?n incelemesini yapt?.
  01.11.2017  Macar yazar Lazcio Krasznahorkai' nin Sava? ve Sava?    adl? eserini Duygu sundu.
  15.11.2017  Kanadal? yazar Ursula la Guin' in D?meni Yarat?c?l??a K?rmak ad?? eserinin Say?n  H?lya Soy?ekeri ?nc?l???nde inceledik.
  29.11.2017 Bahar ?rlandal? yazar Laurence Sterne! in  Tristram Shandy  ronan?n? Bahar irdeledi.

  25.1.2017  Pier'de bulu?tuk John Wyndham'?n Triffidlerin G?n?  kitab?n? ?zge sundu.  
  08.02.2017 -  Kitle ve ?ktidar - Elias Canetti  Say?n Benal ?nceer bu zor  kitab? kapsaml? bir  Power Point sunumu ile inceledi. 
  Ku?lar Yas?na Gider - Hasan Ali Topta?  -  Kitab? Funda sundu
  08.03.2017 A??k Bir Adam - Karl Owe Knausgaard Duygu sunum yapt?.
  22.03.2017 ?kinci El Zaman - Svetlana Aleksiyevi? Kitap  sunumunu ?zge Yapt?

  05.04.2017- Ku?lar - Tarjei Vesaas Sunumu ?ule yapt?.

  19.04.2017 - Finnegan?n Vah? - James Joyce
  Kitab? Eren Anthony Burgess'?n Finnegans Wake ?al??mas? ?zerine temellendirerek anlatt?."

  03.06.2017  Pu?kin Tepeleri - Sergei Dovlatov Ceyda sundu.
  Aleksandr Pu?kin ve Dostoyevski sayfam?zda Dostoyevski'nin Puskin ?zerine konu?mas? yer ald?.

  17.05.2017 Biri. Hi?biri, Binlercesi - Luigi Pirandello Benal kapsaml? bir sunum yapt?.

  31.05.2017  ?l?m Bir Varm?? Bir Yokmu? Jose Saramago - Buket sundu.

  14.06.2017 - K?rm?z? Pelerinli Kent - Asl? Erdo?an Nurhan'?n sunumu
  14.06.2017 -
  KabukAdam - Asl? Erdo?an  I??l'?n sunumu

  05.07.2017 - Ola?an?st? Bir Gece - Stefan Zweig Nurhan'?n sunumu19.07.2017

  18.07.2017 ?nsan?n Esareti - Somerset Maugham - ?zge sundu

  02.08.2017  Katedral - Raymond Carver - ?ule

  16.08.2017 G?r?nmeyen - Paul Auster - Bahar

  30.08.2017 Tokyo U?u?u ?ptal - Rana Dasgupta ?v?l


   


  2016

  14.12.2016 Salah Birsel'den Paf ile Puf ve D?rt K??eli ??gen adl? ?yk? kitaplar?n? Say?n H?lya Soy?ekerci ?nc?l???nde inceledik.

  30.11.2016 Kafamda Bir Tuhafl?k Orhan Pamuk sunumu Buket Akyel arkada??m?z i?ledi..

  16.11.2016 -
  Mezbaha 5 Kurt Vonnegut P?nar ?retmen sunumu yapt?.

  02.11.2016  Biz  -  Yevgeny Zamyatin  - Eren Arcan sundu

  19.10.2016  Tutunamayanlar O?uz Atay  ?l?lerle Konu?mak Meltem G?rle        ?ule B?l?ko?lu, Duygu Yortseven   sundu                          

  05.10.2016 Orlando - Virginia Woolf P?nar ?retmen sunumu

  07.09.2016 Siddhartha - Hermann Hesse  Duygu Yurtseven sundu

  21.09.2016 - TOPLANTI ?PTAL

  24.08.2016 Do?u ?yk?leri - Ferit Edgu Funda ?zsoy sundu
  Gen? Werter'in Ac?lar? Goethe - Bahar Vardarl? sundu.


  10.08.2016 Phil'in Deh?et Verici K?sa Saltanat? Berg?n Karde? sunumu
  Kendine ait bir Oda - Virgina Woolf - ?zge Y?lmaz sundu

  27.07.2016 Varolma Anlar? - Virginia Woolf - ?e?me

  13.07.2016 Felsefenin Tesellisi - Alain de Botton - ?e?me

  29.06.2016 Sahilde Kafka   Haruki Murakami - ?e?me

  08.06.2016 S?f?r Say? Umberto Eco

  25.05.2016 Erol G?ney'in Kendisi Hal?k Oral

  11.05.2016 Say?n Ahmet B?ke konu?umuz oldu.  Onun Sait Faik ?d?ll? kitab? Kumrunun G?rd??? kitab?n?n inceledik.

  27.04.2016 Bertold Brecht'in Be? Paral?k Roman adl? kitab?n? Say?n ele?tirmen H?lya Soy?ekerci ile birlikte inceledik.

  13.04.2016 Kitab?m?z Sylvia Plath'?n S?r?a Fanus adl? eserini Prof  Say?n Fisun Akdeniz ile birlikte irdeledik.
  ?ule'nin Kaleminden  Yazar ve eserinin tan?t?m?n? bir klinik psikiyatr yap?nca yine bir pencere a??ld?. Hem de kocaman Davran??lar? bipolar bozukluk ve manik depresif tan?lar? ile ?rt??en Silvia Plath'? hem zeki bir kad?n, hem de duyarl? bir yazar olarak tan?maktan ?te, bu hastal???n sevecen insanc?l bir doktor - F?sun Akdeniz - g?z?yle m?thi? irdelemesine tan?k olduk. Bu sefer hasta bir ruha a??ld?k. Gerek yazar?n ya?ad?klar?n? birebir irdeleme becerisi gerekse konusunda son derece etkin oldu?u a?ikar F?sun Akdeniz'in 1950 li y?llar Amerika's?n?n mevcut sosyal ve ekonomik ko?ullar? alt?nda anne, baba, arkada?, sevgili, e?, doktor, ?ocuk fig?rlerinin ve kad?n rol?n?n Plath'?n ya?ant?s?nda etkilerini de?erlendirmesi bizi ac? ?eken sorunlu ruhlar?n d?nyas?na ta??d? onlarla tan??t?rd?. Empati duymam?z? sa?lad?. Ve tabii ki d?nyaya da gere?inin ?tesinde anlam y?klemememiz gerekti?ini bir kez daha hat?rlatt?.

  30.03.2016 - Say?n Profes?r Semiramis Ya?c?o?lu'nun Suat Dervi?'in "Buhran Gecesi"adli novellas? ?zerine temellendirdi?i   "S?ylem, ideoloji ve yaz?nsal metin incelemesi adl? ayd?nlat?c? ?al??mas? hakk?nda g?r??t?k.

  16.03.2016 - ?ki kitab? tart??t?k.  Murakami'nin Uyku adl? novellas?n? Eren sundu.  Joyce Carol Oates'in ?lk A?k adl? Novellas?n? ?ule sundu.

  02.03.2016 Iris Murdoch'un ilk roman? A? ?zerinde konu?tuk.  Sunumu ?ule yapt?.

  17.02.2016 Jeffrey Eugenes'in nehir roman? Middlesex'i ?zge be I??l karde?ler sundu.

  03.02.2016 Kemal Bilba?ar'?n Denizin ?a?r?s? adl? roman? ?zerinde konu?tuk.  H?lya Soy?ekerci sunumu yapt?.

  20.01.2016 Nikos Kazancakis'in Zorba adl? eserini tart??t?k.

  06.01.2016 Anthony Burgess'in "Bir Elin Sesi Var" adl? eseri ve Jerzy Kosinski'nin Bir Yerde adl? novellas? ?zerinde konu?tuk.

  2015

  23.12.2015 - D?nyan?n B?t?n Sabahlar? sunumu ve iki kul?p birlikte y?lba?? yeme?i

  25.11.2015 ve 09.12.2015 Beckett ?al??malar? ??leme - ?H?? ADAM? ??leme - Samuel Beckett, Molloy, Malone ?l?yor, Adland?r?lamayan

  11.11.2015  Gon?arov'un Oblomov adl? eserini inceledik.  ??leden sonra Rus yap?m? Oblomov filmini izledik.

  28.10.2015  Blake House'ta Nursel Duruel'in Yaz?l? Kaya adl? eserini inceledik. Arkada?lar?m?z?n haz?rlad?klar? sunumlar? Yaz?l? Kaya sayfam?zda g?rebilirsiniz,

  14.10.2015 Blake House'ta Halide Edip Ad?var'?n Handan adl? eserini Say?n H?lya Soy?ekerci e?li?inde irdeledik.

  30.09.2015 ?zmir Blake House'ta Samuel Beckett'?n S?radan Kad?nlar D??? adl? eserini iredeledik.

  16.09.2015 Ki?isel Bir Sorun - Kenzaburo Oe Blake House ?zmir - Sunum Rakella Asal

  02.09.2015 ?t Kopuk Tak?m? - Jennifer Egan Sak?zlar ?e?me de topland?k.  Sunumu arkada??m?z ?z?l G??l? yapt?.

  19.08.2015 - Nursel Duruel'in Geyikler, Annem ve Almanya adl? kitab? ile Yaz?l? Kaya adl? eserini Sak?zlar ?e?me'de tart??t?k.  Sonra kumru yemeye gittik.

  05.08.2015 Robert Walser'?n Gezinti adl? kitab?n? ?e?me Sak?zlar'da tart??t?k.  Arkada??m?z Eren Arcan sunumunu yapt?.

  22.07.2015  - ?e?me Sak?zlar'da Mircea Eliade'nin Matmazel Christina ile Birg?l O?uz'un Hah isimli eserlerini tart??t?k.  Hah kitab?n? arkada??m?z ?ule Matmazel Christina 'y? arkada??m?z Benal sundu.

  08.07.2015 - Sarah Quigley'den Leningrad Ku?atmas? ?zerine bir roman Orkestra ?efi 'ni ?e?me Sak?zlar'da tart??t?k.

  04.06.2015 - Mine S???t'?n ?ahbaz'?n Harikulade Y?l? 1979 adl? eserini arkada??m?z Duygu Yurtseven sundu.

  20.05.2015 - Franz Kafka'n?n Dava ve Baba'ya Mektup eserlerini arkada??m?z P?nar ?retmen sundu.

  06.05.2015 Blake House'un bah?esinde harika bir toplant? yapt?k. 
  Carlos Maria Dominguez'in K???t Ev uzun ?yk?s?n? Aliye sundu.

  06.05.2015 - ?talo Svevo'nun  Ya?l?l?k adl? eserini Eren Arcan sundu.

  21 Ocak 2015 g?n? Kemal Tahir'in Esir ?ehrin ?nsanlar? adl? eseri ?zerine konu?tuk.

  22.04.2015 Stefan Zweig'?n Gelece?e G?ven ve Satran?  adl? eserlerini P?nar ?retmen sundu.

  08.04.2015 -Ku?lar da Gitti - Ya?ar Kemal
  Ya?ar Kemal Kendini Anat?yor - Alain Bozquet

  11.03 2015 Hara? - G?l Mevsimidir - F?ruzan

  25.02.2015 - Ya?mur H?zn? - Ahmet Karc?l?lar

  11.02.2015 - Tarjel Vesaas'?n Buz Saray? eserini inceledik.

  28.01.2015 - Pier'de topland?k.  Yeni Ku?ak Frans?z yazarlar?ndan Eric Faye''nin Nagazaki adl? kitab? ile Patrick Modiano'nun Bir Sirk Ge?iyor adl? k?sa romanlar?n? inceledik.

  14.01.2015 Kemal Tahir'in Esir ?ehrin Insanlari  adl? roman?n? inceledik

  2014

  02.01.2014 - Eugene Ionesco'nun Gergedanlar adl? tiyatro eserini tart??t?k.

  15.01.2014 - Laurence Durell'in Justine adl? eserini Say?n Prof. Semiramis Ya?c?o?lu ile birlikte irdeledik.

  29.01.2014 - Alman yazar Uwe Timm'in 968 talebe hareketleri ?zerine yazd??? S?cak Yaz eserini Say?n Prof Martina ?zkan e?li?inde tart??t?k.tart??t?k

  12.02.2014 - 2013 y?l? Nobel arma?an?n? kazanan Alice Munro'nun Nefret, Arkada?l?k, Fl?rt, A?k, Evlilik kitab?n? ?evirmenin e?li?inde tart??t?k. 

  26.02.2014 Leylim Leylim - Ahmed Arif'ten Leyla Erbil'e Mektuplar kitab?n? Say?n H?lya Soy?ekerci ile birlikte irdeledik.

  12 ve 26.03.2014 Robert Musil'in Niteliksiz Adam eserini Say?n Y?cel Nural ba?kanl???nda inceledik

  09.04.2014 - Kiran Desai'nin 2006 y?l?nda Man Booker ?d?l?n? kazand??? Kayb?n T?rk?s? eserini Eren Arcan ba?kanl???nda irdeledik.

  24.04.2014 - Konu? Haf?za - Vladimir Nabokov - Sunum Eren Arcan

  07.05.2012 - D?nyan?n ?l??m? - Daniel Kehlman kitab? inceledik.  Sunum Ceyda Kutlukaya.- ??leden sonra film - The Mission

  21.05.2014 Harry Mulisch'in S?re? adl? eserini inceledik.  Sunum Eren Arcan. ??leden sonra Bir grup arkada??m?z?n ?ran'a yapt??? gezi ile ilgili sunumu ?zledik.  Bahar Vardarl? - Eren Arcan

  04.06.2014 - ?smal Kadare'nin ?bret Ta?? adl? eseri ?zerinde konu?tuk.  Yemekten sonra Pier'de kitap kul?b?m?zdeki eski arkada?lar?m?zla bulu?tuk.  Eski g?nlerimizi and?k.

  02.07.2014  ve 09.07.2014 tarihlerinde ?e?me Sak?zlar restoranda Thomas Mann'?n Doktor Faustus adl? eserini konu?tuk.  Yeme?i Ala?at? Kaptan'?n Yeri'nde yedik.

  23.07.2014 Thomas Mann'?n Doktor Faustus'u ?zerine Eren ?al??mas?n? sundu.  Ard?ndan John Berger'in Bulu?tu?umuz Yer Buras? kitab? ?zerinde konu?tuk.  Yeme?i Ala?at? Kaptan'?n Yeri'nde yedik.

  13..08.2014 Sak?zlar, ?e?me'de Flaubert'in Duygusal E?itim adl? eserini konu?tuktan sonra Kumrucu ?evki'ye gittik

  27.08.2014 Sak?zlar Restoranda Ian McEwan'?n Bir Parmak Bal adl? kitab?n? tart??t?k.  sonra Kumrucu ?evki'ye gittik

  10.09.2014 Son Bak??ta A?k - Walter Benjamin.  Kitab? tart??t?k.  Ala?at?'da yemek yedik

  24.09.2014 Filistin'in ?ocuklar? - Gassan Kanafani Blake House'ta topland?k.

  15.10.2014 Amos Oz'un A?k ve Karanl?k adl? kitab?n? Blake House'ta tart??t?k.
  Arkada??m?z Silvia Franko sundu.

  22.10.2014 - Solaris - Stanislaw Lem - Blake House - ??leden sonra Soderbergh'in Solaris filmini seyrettik.  Arkada??m?z Eren Arcan sundu.

  05.112014 - Bir ?a? Yang?n? - Hulki Aktun?G?l Mevsimidir - F?ruzan
  Say?n H?lya Soy?ekerci ile.

  19.11.2014 Rollo May'den Say?n Prof Benal ?nceer ile Yaratma Cesareti'ni inceledik.  ??leden sonra Emir Kusturica'n?n ?ingeneler Zaman? filmini izledik.

  03.12.2014 - Kitab?m?z Jack London'?n Martin Eden eseri. Arkada??m?z ?ule B?l?ko?lu sundu.

  17.12.2014 - Milan Kundera'n?n Yava?l?k eseri.  Arkada??m?z Bahar Vardarl? sundu.  Birlikte y?lba?? yeme?i yedik.  Okudu?umuz kitaplar? an?msama oyunu oynad?k.


  2013

  18.12.2013 Say?n Prof. Semiramis Ya?c?o?lu sunumu ile F. Scott Fitzgerald'?n Muhte?em Gatsby eseri.  ?ki kul?p birlikte Y?lba?? yeme?i.

  04.12.2013 Say?n Prof.Benal ?nceer sunumu ile Gazi Pa?a - Atilla ?lhan

  20.11.2013 K?z?l Dar? Tarlalar? - Mo Yan

  06.11.2013 Zen ve Motosiklet Sanat? Robert Pirsig yeniden inceledik.  Say?n Berg?n Karde?'in M?zik Tarihi ile ilgili sunumunu izledik.

  23.10.2013 Zen ve Motosiklet Sanat? Robert Pirsig

  09.10.2013 Ficciones Jorje Luis Borges

  25.09.2013 ?l? Akrepler Zaman? - Mehmet Fara?
  Ya?mur Bekleyen Kad?nlar - Mehmet Fara?

  11.09.2013 Heba - Hasan Ali Topba? ve Ho?g?r K?ftecisi - Orhan Veli Sak?zlar - ?e?me

  02.08.2013 Borges Dosyas? - Sak?zlar

  14.08.2013 Hi? - Carmen Laforet - Sak?zlar - ?e?me

  31.07.2013 ?arap Rengi Deniz - Leanoardo Sciascia Sak?zlar ?e?me

  17.07.2013 Bilinmeyen bir Tanr?ya - John Steinbeck Sak?zlar - ?e?me

  03.07.3013 Vergilliusun ?l?m? Hermann Bloch  Say?n Martina ?zkan y?netiminde Sak?zlar, ?e?me

  05.06.2015  Eyl?l?n G?lgesinde Bir Yazd? - Ferit Edg? Say?n H?lya Soy?ekerci y?netiminde

  22.05.2013 Vergillius'un ?l?m?, Hermann Bloch

  08.05.2013 - G?steri Peygamberi - Chuck Palahniuk

  24.04.2013-  K???k Adam Ne Oldu Sana? - Hans Fallada

  10.04.2013 Prof Semiramis Ya?c?o?lu y?netiminde :Kas?mpatlar? - John Steinbeck

  27.03.1913 Oscar Nas?l Wilde Oldu? Elliot Engel

  13.03.2013 Pascal Mercier'den Lizbon'a Gece Treni.

  27.02.2013  Karanl???n Sol Eli - Ursula la Guin.  Konu?umuz Ece Saat?io?lu

  13.02.2013 Melih Cevdet Anday'?n Aylaklar roman?n? inceledik.

  30.01.2013 OYKU_ve_NOVELLA/Venedikte_Olum.htm"> Venedik'te ?l?m - Thomas Mann.  Pier'de topland?k.

  16.01.2013
  Canl? Maymun Lokantas? ve G?ng?r Dilmen'den k?sa oyunlar

  02.01.2013 J.M. Coetzee'nin K?t? Bir Y?l?n G?ncesi roman?n? okuduk.
   ??leden sonra Anna Karenina filmine gittik.

  2011 21.12.2011 Konak Pier'de Y?lba?? Yeme?i yedik.  Bahar'?n yazd???  oyununu oynad?k.  Ayr?ca sorular?n? daha ?nce haz?rlad???m?z kitap yar??mas?nda birinciyi se?erek kazananalara ?d?llerini da??tt?k :))
   


  2011

  07.12.2011 V?s'at O Bener'in Buzul ?a??n?n Vir?s? tart???ld?.

  10.11.2011 Bilge Karasu'nun
  Uzun S?rm?? Bir G?n?n Ak?am? kitab?n? inceledik. Woody Allen'?n Paris'te Geceyar?s? filmini seyrettik.

  26.10.2011 Yusuf At?lgan'?n Anayurt Oteli kitab?n? irdeledik.  Ayn? kitab?n ?mer Kavur taraf?ndan ?evrilen filmini okul k?t?phanesinde izledik.

  12.10.2011 Nezihe Meri?'in
  Korsan ??kmaz?  kitab? ?zerinde konu?tuk.

  28.09.2011 Ursula La Guin'den
  Kad?nlar R?yalar, Ejderhalar  kitab? ile Stephane Hessel'in ?fkelenin kitaplar?n? tart??t?k.  ?pleden sonra Bir Zamanlar Anadolu'da filmine gittik. 

  07.9.2011 .Joseph Conrad'?n
    Bat?l? G?zler Alt?nda kitab?n? konu?umuz Say?n Sema Postac?o?lu ile irdeledik.

  17.08.2011 ?erni?evsky'nin Nas?l Yapmal? kitab? ile Jean Paul Sartre'?n
  Siyaset ?ark? ?zerinde konu?tuk.

  03.08.2011 Say?n G?ven Turan Barthes ve Proust ?zerine konu?ma yapt?

  20.07.2011 Marcel Proust'un Kay?p Zaman?n ?zinde adl? dev eserinin birinci kitab?
  Swann'?n Bir A?k? ?zerinde konu?tuk.

  06.07.2011 Sabahattin Ali'nin eseri
  K?rk Mantolu Madonna'y? Sak?zlar'da tart??t?k.

  22.06.2011 Maria Vargas Llosa'n?n
  Teke ?enli?i'ni Sak?zlar  / ?e?me'de tart??t?k

  08.06.2011 Murathan Mungan'?n
  ?airin Roman? kitab?n? irdeledik.

  25.05.2011 Say?n H?lya Soy?ekerci'nin Sabahattin Ali sunumu
  James Joyce'un
  Dublinliler eserinin tart??mas?n? yapt?k.

  11.05.2011 Say?n ?mer T?rke?'i konuk ettik. John Fowles'un
  Koleksiyoncu kitab?n? tart??t?k.

  27.04.2011 Prof. Semiramis Ya?c?o?lu'nun Derrida ?zerine yapt??? "Metin Asla Masum De?ildir" sunumu.  ??leden sonra Ken Loach'un ?zg?rl?k R?zgar? adl? filmini izledik.

  13.04.2011 Y?cel Nural'?n Erasmus'un
  Delili?e ?vg? kitab? ?zerine yapt??? sunum.  Wim Wonders'den tutkunun Kanatlar? filmini izledik.

  30.03.2011 Eren Arcan'?n "
  Biraz da Felsefe" sunumu. 

  16.03.2011 Bir g?n Plato Kolunda bir Ornitorenkle Bara Girer adl? eserini tart??t?k ve Eren Arcan
  Felsefe Tarihi ?zerine bir konu?ma yapt?.

  02.03.2011 Ivan Turgeniev'in 
  Babalar ve O?ullar adl? eserini tart??t?k

  16.02.2011 Fyodor Dostoyevsky'nin 
  Beyaz Geceler ve Yeralt?ndan Notlar kitaplar?n? tart??t?k

  02.02.2011 Alexandr Pu?kin'in
  Y?zba??n?n K?z? adl? eserinii tart??t?k. Pier'de ??le yeme?i yedik.

  19.01.2011 Albert Camus'nun
  Yabanc?  adl? eserini konu?tuk.
  Say?n Silvia Franko'nun
  ?slamiyet ?ncesi Orta Asya T?rkleri  adl? konu?mas?n? izledik.

  05.01.2011  Orhan Pamuk'un
   Manzaradan Par?alar adl? eserini tart??t?k.  ??leden sonra Social Network filmini izledik.


   2009

  23.12.2009  Elias Canetti'nin K?rle?me adl? eserini Kedi K?lt?r Merkezinde tart??t?k.

  09.12.2009 Max Frisch'in
  Homo Faber adl? kitab?n? tart??t?k ??leden sonra "A Beautiful Secret" adl? filmi seyrettik.

  25.11.2009 Nobelli yazar Herta M?ller'?n
  Tilki Daha O zaman Avc?yd? adl? roman?n? inceledik.  ??leden Sonra The Lost City filmini izledik.

  11.11.2009 Ahmet Hamdi Tanp?nar'?n
  Mahur Beste adl? kitab?n? inceledik: ??leden sonra Say?n Mahmut Bilki T?rk Musikisinde Makamlar ile ilgili bir konu?ma yapt?.

  28.10.2009 ?hsan Oktay Anar'?n
  Suskunlar adl? eserini tart??t?k.  ??leden sonra film seyrettik. 

  14.10.2009
   Virginia Woolf'un Dalgalar adl? kitab?n? tart??t?k. ??leden sonra "Limon A?ac?" adl? filmi izledik.

  30.09.2009
   Cortazar'?n M?r?ldand???m ?yk?ler adl? ?yk? kitab?n? adl? kitab?n? inceledik.

  16.09.2009
   Cortazar'?n Andres Fava'n?n G?ncesi adl? kitab?n? inceledik. <

  19.08.2009
   Tomris Uyar'?n Dizboyu Papatyalar  ile Tezer ?zl?'n?n  ?ocuklu?umun So?uk Geceleri kitaplar?n? tart??t?k.  ?e?me Sak?zlar.  Ayta?'a gittik.

  05.08.2009 Kawabata'n?n
  Karlar ?lkesi'ni ve  G?ven Turan'?n Zemberek kitab?n? tart??t?k.  G?ven Turan konu?umuz oldu.

  22.07.2009   Cesare Pavese'nin g?nl?klerini kapsayan
  Ya?ama U?ra?? adl? kitab?n? tart??t?k.  Sak?zlar - ?e?me.

  08.07.2009
    Aravind Adiga'n?n 2008 y?l?nda Booker ?d?l?n? kazanan Beyaz Kaplan kitab?n? tart??t?k.  ?e?me - Sak?zlar 

  24.06.2009
    ?e?me Sak?zlar'da Balzac'?n T?ls?ml? Deri  eserini tart??t?k. 

  10.06.2009  
    H?lya Soy?ekerci'nin Yazarlara ve Yap?tlara Y?nelik Okumalar adl? deneme kitab?n? yazar? e?li?inde tart??t?k.  ??leden sonra Pier'de yeme?e gittik.

  27.05.2009   Lawrence Durell'in K?br?s'?n Ac? Limonlar? kitab?n? inceledik.  ??le yeme?ini Blake House'ta yedik.

  13.05.2009
    Nancy Huston'un Fay Hatlar? adl? kitab?n? tart??t?k.  ??leden sonra Blake House'ta Synechdoche New York adl? filmi izledik.

  29.04.2009
    Bohemlerin projeksiyon sunumuna devam ettik.  Toplant?dan sonra K?zkarde?im Mommo filmine gittik

  15.04.2009
  Dan Franck'?n Bohemler kitab?n? projeksiyon sunumu e?li?inde konu?tuk.  ??leden sonra Say?n ?mit Tarak?? bize ?? ?ngiliz ?airi - Shakespeare, Marvell, Donne ?zerine bir konu?ma yapt?.

  01.04.2009
    Goriot Baba - Honore de Balzac kitab?n? tart??t?k.  Haydn'?n 100. ?l?m y?ld?n?m? nedeniyle haz?rlad???m?z bilgisayar sunumunu izledik.  Balzac hakk?nda bir d?k?manter film izledik

  18.03.2009
  Klasikleri Neden Okumal?- Italo Calvino Kitab? tart??t?k.

  04.03.2009  
  ?ngiliz romantik ?airi Samuel Taylor Coleridge'in Ya?l? Gemici adl? eserini bilgisayar sunumu e?li?inde tart??t?k.

  18.02.2009
   Leyla Erbil'in ?? Ba?l? Ejderha adl? eserini tart??t?k.  ??leden sonra bir Saramago uyarlamas? olan "K?rl?k" filmini seyrettik.

  04.02.2009
   Jose Saramago'nun G?rmek adl? kitab?n? tart??t?k.  ??leden sonra "G?z Sanc?s?" filmini seyrettik

  21.01.2009
   J.M.G.Le Cl?zio'nun Ourania adl? kitab?n? tart??t?k.  ??leden sonra "Barcelona, Barcelona" filmine gittik

  07.01.2009  
  Hasan ?zk?l??'?n G?nl?m?n ?irazesi Bozuldu adl? ?yk? kitab?n? tart??t?k.  ??leden sonra Hasan ?zk?l?? ile s?yle?i yapt?k
    

  2007

  26.12.2007   Fasl? yazar Tahar Ben Jelloun "Yoksullar Han?" adl? kitab?nda hayat?n?n zirvesindeyken d??en insanlar?n topland?klar? soyut bir handa bu insanlar?n kimliklerini ve dolay?s?yla mutluluk ve ?zg?rl?klerini bulmas?n? anlat?r.  Toplant? Nurhan K?rkan'?n evinde yap?ld?.

  12.12.2007  
  2007 Nobel ?d?l?n? alan Doris Lessing'in ba?yap?t? olarak kabul edilen Alt?n Defter adl? kitab?n? inceledik.  ??leden sonra Across the Universe filmine gittik.

  28.11.2007 
   Alain Robbe-Grillet'nin K?skan?l?k kitab?n? tart??t?k.  Say?n Tania Lawrence ile ?ran ?zerine bir s?yle?i yapt?k.

  14.11.2007  
  Mehmed Uzun'un Nar ?i?ekleri  ve  Ya?l? Rindin ?l?m? kitaplar?n? inceledik.  ??leden sonra Proust'un kitab?ndan uyarlanan Swann'?n A?k? filmini izledik.

  31.10.2007 
   Sainte Beuve'e Kar?? - Marcel Proust incelendi.  Kitap ?evirmeni Say?n Roza Hakmen bizi Proust hakk?nda bilgilendirdi.

  19.10.2007  
  Rudolfo Anaya'n?n Kutsa Beni, Ultima adl? roman?n? irdeledik.  Konu?umuz Nadide Lischka ?amanizm konusunda bizlere ayr?nt?l? bilgiler verdi.

  03.10.2007  
  Alain de Botton'un Proust Ya?am?m?z? Nas?l De?i?tirebilir? yap?t?n? tart??t?k.  ??leden sonra Say?n Selnur ?arman'?n ?zmir Hanlar? sunumunu izledik.  Proust filmini seyrettik.

  19.09.2007  
  - Toni Morrison'un Sevilen adl? yap?t?n? tart??t?k.  ??leden sonra Say?n Sara Pardo ile Kemeralt? Gezisi yapt?k.


  05.09.2007  
  - F?ruzan'?n 47'liler kitab?n? ?e?me Sak?zlar Restoran'da inceledik. 

  22.08.2007  
    G?ng?r Tek?e'nin Z?fir Kona??nda Bir Tuhaf Zaman adl? an? kitab? ?zerine Ala?at? Kuytu restoranda konu?tuk.

  08.08.2007 
   Philip Roth'un Portnoy'un Feryad? eserini inceledik.

  27.07.2007  
  Dino Buzzati'nin Tatar ??l?'n? ?e?me Kuytu Restoran'da tart??t?k.

  11.07.2007  
  Cervantes'in Don Ki?ot'unu irdeledik.  Ala?at? Kuytu Restoran

  27.06.2007 
   - Juan Rulfo'dan Pedro Paramo ile Ya?ar Kemal'den Y?lan? ?ld?rseler kitab?n? birlikte i?ledik.  Meksika ve T?rkiye'nin feodal yap?dan kentselle?meye geli?inin paralelliklerini inceledik.

  13.06.2007  
  - Beni Asla B?rakma - Kazuo Ish?uro'nun insan klonlamas? ?zerine h?z?nl? kitab?n? tart??t?k.  Baba restoranda yemek yedik.

  30.05.2007  
  - Elsa Triolet'nin Beyaz At'?n? irdeledik.

  16.05.2007 
   Toplant?y? Ehlikeyif'te yapt?k.   Mihail Bulgakov'un Usta ile Margarita's?n? tart??t?k. 

  02.05.2007  
  Malina -Ingeborg Bachmann

  18.04.2007 
   Mevlana g?n? d?zenledik.  ??leden sonra ?lhan Koman'?n sergisine gittik.

  04.04.2007  
  Hasan Ali Topta?'?n G?lgesizler adl? roman?n? inceledik. 

  21.03.2007  
  Hasan Ali Topta?'?n Bin H?z?nl? Haz kitab?n? yorumlad?k.  ??leden sonra "Ba?kalar?n?n Hayat?" filmini izledik.

  07.03.2007  
  Fernando Pessoa'n?n Huzursuzlu?unun Kitab?n? inceledik.  Say?n Halil Kaynarca Alevilik ?zerine bir konu?ma yapt?.

  07.02.2007ve 21.02.2007  
  Orhan Pamuk'un Kara Kitap'?n? bu kitap ?zerine bitirme tezi yapan M?nevver Erkmen ile birlikte Nac? Restoran'da tart??t?k.

  24.1.2007 
   John Banville'in G?ne? Tutulmas? adl? Kitab?n? inceledik.  Toplant?y? Bahar'?n evinde yapt?ktan sonra Mahfel'de yemek yedik.  Say?n Mahmut Tolon'un Demografi ve Uzun Ya?ama konulu konu?mas?n? dinledik.

  10.1.2007  
  - Saul Bellow'un "G?n? Ya?a" kitab?n? tart??t?k.  ??leden sonra Almodovar'?n "D?n??" filmini izledik.    2005

  24.12.2005 : Ailelerimizle birlikte ?e?me'ye gittik.  Ak?am Kul?b?m?z? hicveden bir oyunu sahneledik.

  14.12.2005
  : Sartre'?n 100. do?um y?ld?n?m? nedeniyle yapt???m?z ?al??ma ?er?evesinde Varolu??uluk felsefesini ve ba?yap?t? "Bulant?" y? irdeledik

  30.11.2005
  ??? Bir Arada - George Orwell'den "Hayvan ?iftli?i",  Murathan Mungan'dan "?ador",  John Steinbeck'ten "Kas?mpatlar?" adl? k?sa romanlar ?zerinde tart??t?k 13:30 da Blake House'ta Prof ?adan G?koval?'n?n "Atilla ?lhan" s?yle?isi tertipledik.

  16.11.2005
   Jean Christophe Rufin'in "K?z?l A?a?lar ?lkesi " kitab? ?zerinde konu?tuk.  ??leden somra Stanley Kubrick'in "2001 Uzay Yolu" filmini izledik.

  19.10.2005
  "Fernando Pessoa ve Heteronymleri"  Arkada??m?z Eren Arcan taraf?ndan haz?lanan interaktif bir ?al??ma.  "Kalabal?k Bir ?air" Fernando Pessoa.
  14:00 Hans Christian Andersen hakk?nda k?sa bilgiden sonra onun hayat?n? anlatan "D??ler ?lkesi" adl? filmi izledik.


  05.10.2005
  De?erli yazar?m?z Halikarnas Bal?k??s? - Cevat ?akir'in hayat?n? ve yaz?n?n? k?z? Say?n ?smet Noonan'?n de?erli katk?lar?yla birlikte inceledik. ??leden sonra Say?n Ya?ar Aksoy Azra Erhat'?n 90. do?um g?n? nedeniyle Blake House'ta bir anma konu?ma yapt?. 

  21.09.2005
  G?ncelli?ini yitirmeyen ?vo Andri?'in "Drina K?pr?s?" kitab?n? tart??t?k.. 14:00 Okulumuz K?t?phanesinde daha ?nce kitab?n? okudu?umuz "Hotel du Lac" kitab?n?n filmini izledik..

  07.09.2005
  Margaret Atwood'un "Kedi G?z?" kitab?n? inceledik

  24.08.2005
    Faz?l H?sn? Da?larca g?n?.  De?erli ?airimizin hayat?, ve edebiyat?m?zdaki yeri, konular?n? ele alarak  Da?larca'dan ?iirler okuduk.

  10.08.2005
    Afgan Yazar Halit H?seyin'in "U?urtma Avc?s? "  kitab?n? irdeledik.

  27.07..2005
    "??? Bir Arada" ?? k?sa roman Fuentes'ten "Aura", Marquez'de "Benim H?z?nl? Orospular?m",  Kawabata'dan "Bin Beyaz Turna" ele al?nd?.

  13.07.2005
    Thomas Mann'?n "B?y?l? Da?" adl? eserini irdeledik..

  29.06.2005
    T?rk edebiyat?n?n ba?ucu kitaplar?ndan Ahmet Hamdi Tanp?nar'?n "Saatleri Ayarlama Enstit?s?n? inceledik.

  01.06.2005
  Filistin sorununun ele al?nd??? Kenize Murat'?n "Topra??m?z?n Kokusu" kitab?n? iredeledik.  Ge?en y?l ?al??malar?n? ele alan anket sonu?lar?m?z? ele ald?k ve ?n?m?zdeki d?nem neler yapmak istediklerimizi ?zetledik

  18.05.2005
    Anita Brookner'?n Booker ?d?ll? kitab? "Hotel du Lac" kitab? ele al?nd?.

  04.05.2005
   Mistik ?iir G?n? - Arkada?lar?m?z?n haz?rlad??? Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Hac? Bekta? Veli, A??k Pa?a sunumlar?n? izledik ve k?lt?r?m?z?n temel ta?lar? olan bu ?airlerimizin ?iirlerini okuduk.

  20.04.2005  Shakespeare'in Macbeth'ini inceledikten sonra AKL K?t?phanesinde Say?n ?nal ?zi?'in Macbeth Operas?n?n sunumunu izledik. 

  06.04.2005
     g?n? Anthony Burgess'in Otomatik Portakal kitab?n? tart?s?p yemekten sonra da ?ranl? Marziyeh Meshkini'nin "The Day I became a Woman" adl? filmini izledik.  Video 3 Salonu

  23.03.2005
    g?n? ?ranl? yazar Azer Nefisi'nin ?ran'da bir kitap kl?b?n? anlatan "Tahran'da Lolita Okumak" adl? kitab? ?zerinde konu?aca??z.  ??leden sGatsby&5t; filmini izledik.

  09.03.2005
    tarihinde Kafka'n?n "D?n???m " adl? uzun ?yk?s?n? ve  ??le yeme?inden sonra Bir Kafka uyarlamas? olan Franz Kafka's It's A Wonderful Life & And Other Strange Tales adl? filmi okulumuzun Video 2 Salonunda izledik.

  23.02.2005
     Borges'in "Yollar? ?atallanan Bah?e" adl? hikayesini tart??t?k.  Borges'in "zaman" kavram?n? hem mistik hem de "Kaos Teorisi" ?er?evesinde bilimsel olarak ele ald?k.

  09.02.2005
    John Berger'in "G?rme Bi?imleri" kitab?ndan yola ??karak Say?n Ressam Aysel ??rpanl?'n?n yol g?sterici olarak kat?ld??? bir toplant?m?zda kitapta yer alan tablolar? kapsayan bir slayt g?sterisi haz?rlad?k.  Tablolar? Say?n Bizsel ile birlikte inceledik.

  26.01.2005
  Tahsin Y?cel'in "Yalan" adl? roman?n? Ele?tirmen say?n Tufan Erbar??t?ran ile birlikte irdeledik

  12.01.2005
    Yeni y?l ?al??malar?m?za Nobel sahibi Jose Saramago'nun, bireylerin ve toplumlar?n g?zleri gibi g?n?llerinin de k?rle?mesinin ele al?nd??? ?nl? roman? "K?rl?k"  ile ba?lad?k.
   
  2012

  19.12.2012 Hasangiller-Tar?k Dursun K.
  "Artakalanlar" alt? ayl?k okuduklar?m?z? an?msama toplant?s? ve Y?lba?? yeme?i

  ??leden sonra - Yan?k Saraylar - Sevim Burak
  Konu?mac? : Do?. Dr. ?zlem Belk?s

  05.12.2012 - Z?b?k - Aziz Nesin Say?n Prof Semiramis Ya?c?o?lu'n?n sunumu
  Say?n Prof. Benal ?nceer'in "G?stergebilim A??s?ndan Giyim" adl? sunumu.

  21.11.2012  Kalan - Leyla Erbil Say?n H?lya Soy?ekerci'nin sunumu
  07.11.2012  Bir Y?l - Jean Echenoz
  07.11.2012 Da??n Sesi - Yasunari Kawabata
  10.10.2012 Solgun Ate? - Vladimir Nabokov
  26.09.2012 Yaln?z Bir Adam?n Kitab?
  29.08, 12.09.2012 Anna Karenina Lev Tolstoy
  15.08.2012  Konu?umuz G?ven Turan
  04, 18 01  07.2012 2666 Roberto Bolano
  06.06.2012 T?pk? Hayat Gibi - Ra?el Rakella Asal
  23.05.2012 ?i?eklerin Meryem Anas?- Jean Genet
  09.05.2012 Ge? D?nem ?sl?bu - Edward Said - Filistin
  25.04.2012 Soweto ?yk?leri Mariam Tiali - Bostwana
                        Uzun Bir Mektup - Mariama Ba - Senegal

  11.04.2012 Tehlikeli A?k - Ben Okri - Nijerya
  Arap Medeniyetlerinin ?nsanl??a Arma?an?
  28.03.2012   Kuzeye G?? Mevsimi - Tayeb Salih Sudan
  Birinci Sayfa 
  Kuzeye G?? Mevsimi - Tayeb Salih ?kinci sayfa
  14.03.2012 - Murtaza - Orhan Kemal
  29.02.2011 - Ba?dat'?n Sirenleri - Jasmine Khadra kitab?n? tart??t?k. Arap Medeniyetinin ?nsanl??a Arma?anlar? adl? ?ngilizce sayfam?z? ziyaret edebilirsiniz.
  15.02.2012 Ferit Edg?'n?n O/Hakkari'de Bir Mevsim adl? kitab?n? i?ledik.
  01.02.2012 Saf ve D???nceli Romanc? - Orhan Pamuk eserini irdeledik.
  18.01.2012 Bilge Karasu'nun Gece adl? eserini tart??t?k.
  04.01.2012 Okul k?t?phanesinde Latife Tekin'in Sevgili Ars?z ?l?m kitab?n? tart??t?k.


  2010
  22.12.2010 Kitaplardan Kurtulabilece?inizi Sanmay?n adl? Eco ve Carri?re ile yap?lan s?yle?ilerden derlenen kitab? irdeledik.

  08.12.2010 Engin Ge?tan'?n Zamane adl? deneme kitab?n? irdeledik.

  24.11.2010 Knut Hamsun'un A?l?k kitab?n? irdeledik. 

  10.11.2010 Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 adl? kitab?n? tart??t?k.??leden sonra "Ay Lav Yu" filmini seyrettik.

  27.10.2010 Say?n Silvia Franko'nun Dinler Tarihi ?zerindeki konferans?n?n ,kinci b?l?m?n? dinledik.  Necip Mahfuz'un Cebelavi Soka??n? ?ocuklar? adl? kitab?n? tart??t?k.

  27.10.2010 Say?n Silvia Franko'nun Dinler Tarihi ?zerindeki konferans?n?n ikinci b?l?m?n? dinledik.  Necip Mahfuz'un Cebelavi Soka??n? ?ocuklar? adl? kitab?n? tart??t?k.

  13.10.2010 Say?n  Silvia Franko'nun "Dinler Tarihi" ?zerindeki konferans?n? izledik.  ??leden sonra Pier'de hep birlikte yemek yedik.

  29.09.2010 Norve?li yazar Per Petterson'un At ?almaya Gidiyoruz  adl? roman?n? tart??t?k.

  15.09.2010 Emil Ajar'?n Onca Yoksulluk Varken adl? roman?n? tart??t?k.

  01.09.2010 Prof. G?liz Elal Yukio Mi?ima'n?n "Bir Maskenin ?tiraflar?" adl? kitab?n?n a??l?m?n? yapt?.  Ay?e Sar?say?n'?n "Karakalem Resimler" ile Yekta Kopan'?n "Karbon Kopya"  adl? ?yk? kitaplar?n? tart??t?k. Sak?zlar- ?e?me

  16.08.2010 Yukio Mi?ima'n?n "Bir Maskenin ?tiraflar?" otobiyografik roman?n? tart??t?k.  Sak?zlar- ?e?me

  11.08.2010 ?air G?ven Turan'? konuk ettik.  Cendere adl? kitab?n? birlikte irdeledik.

  04.08.2010 Gustave Falubert'in "Madame Bovary" ?n? tart??t?k.   ?e?me - Sak?zlar.

  21.07.2010 Anton Chekov'un "Bozk?r" ?n? tart??t?k.   ?e?me - Sak?zlar.

  07.07.2010 H?lya Soy?ekerci'nin "Okuma Yolculuklar?"  adl? eserini tart??t?k.  Yazar?n? konuk ettik. ?e?me - Sak?zlar.

  23.06.2010 Sema Kaygusuz'un Y?z?nde Bir Yer adl? eserini tart??t?k.  ?e?me - Sak?zlar.

  26.05.2010 Thomas Bernhard'on "?d?llerim" kitab? ile Ala?n de Botton'un "Havaalan?nda Bir Hafta" adl? kitaplar?n? inceledik.  Okulda yemek yedik.

  12.05.2010 Don Ki?ot'un ilk toplant?s?n? yapt?k.  ??leden sonra G?zlerindeki S?r filmini izledik.

  28.04.2010 Chopin g?n? d?zenledik.  Chopin ?zerine Notlar - Andre Gide'in kitab?n? inceledik.  Blake House Kul?b? ile ortak yemek yedik.  ??leden sonra Say?n ?nal ?zi?'in "?? Krali?e" sunumunu izledik.

  14.04.2010 Kul?p arkada??m?z Silvia Kohen bize  Riane Eiser'in Kadeh ve K?l?? kitab?n?n sunum unu yapt?.  ??leden sonra bir Dostoyevski uyarlamas? olan Andrej Wajda'n?n Cinler  filmini Blake House'ta izledik.

  31.03.2010 Gogol'un ?l? Canlar adl? kitab?n? tart??t?k.  ??leden sonra Luc Besson'un Angela filmini Blake House'ta izledik.

  17.03.2010   Arkada??m?z  Y?cel Nural Orlando Figis'in R?s K?lt?rel Tarihi ?zerine yazd??? "Nata?a'n?n Dans?" kitab?n? yorumlayarak ?zetledi.  ??leden sonra "Veda" filmine gittik.

  03.03 2010 Roberto Galeano'nun Aynalar adl? kitab?n? tart??t?k.  ??leden sonra "Nine" filmini izledik.

  17.02.2010  Sofokles'in Oedipus adl? tiyatro eserini Say?n ?mit Tarak?? e?li?inde inceledik.  ??leden sonra John Fowles'?n "Frans?z Te?meninin Kad?n?" kitab?ndan uyarlanan sinema filmini izledik.

  03.02.2010 Boris Vian'?n G?nlerin K?p??? adl? eserini Senocak Kitapevinde tart??t?k.  ??leden sonra Soul Kithen'a gittik.

  20.01.2010 Sadik Hidayet'in K?r Bayku? roman?n? tart??t?k. ??leden sonra Julie and Julia filmini izledik.

  06.01.2010 Edgar Allan Poe'nun k???k hikayelerini tart??t?k.  ??leden sonra Avatar Filmine gittik


  2008

  24.12.2008    Orhan Pamuk'un Masumiyet M?zesini tart??t?k.  ??leden sonra Vicdan filmini seyrettik

  26.11.2008   Adalet A?aao?lu'nun Hay?r... adl? roman?n? tart??t?k.  Konu?umuz Say?n H?lya Soy?ekerci.

  12.11.2008   Soljenitzin'in Ivan Denisovi?in Hayat?nda Bir G?n  ve Cesare Pavese'nin Ay ve ?enlik Ate?leri kitaplar?n? tart??t?k.

  31.10.2008-15 10.2008 O?uz Atay'?n Tutunamayanlar adl? kitab?n? tart??t?k.  Kitab? tart??may? bitiremedi?imiz i?in gerisini bir sonraki toplant?ya b?rakt?k.

  17.09.2008   Ustan?n Dersi Borges ve Yap?tlar? ?st?ne  Norman Thomas di Giovanni Borges'in ?yk?lerinden yola ??karak yaz?lar?n?n felsefesi ?zerine konu?tuk.

  03.09.2008   George Orwell'in 1984 kitab?n? irdeledik.  ?e?me Sak?zlar

  20.08.2008   Sema Kaygusuz'un  Yere D??en Dualar kitab?n? inceledik.Sak?zlar - ?e?me

  06.08.2008    G?ven Turan'?n ??l? adl? ?? romandan olu?an kitab?n? yazar?n kendisiile birlikte inceledik.  Sak?zlar

  23.07.2008   Carl Gustav Jung'un biyografisi An?lar, D??ler, D???nceler adl? kitab?n? tart??t?k. - Konuk - Say?n G?liz Elal.  ?e?me Sak?zlar

  09.07.2008   Nedim G?rsel'in Allah?n K?zlar? adl? roman?n? tart??t?k.  ?e?me - Sak?zlar

  25.06.2008    Ay?eg?l Devecio?lu'nun A?layan Da? Susan Nehir kitab?n? inceledik.  ?e?me - Sak?zlar

  11.06.2008   -  Murathan Mungan se?kisi olan B?y?menin T?rk?e Tarihi kitab?n? inceledik.

  28.05.2008   - Yahya Kemal g?n?.  Bozgunda Fetih R?yas?- Be?ir Ayvazo?lu ve, Siyasi ve Edeb? Portreler  kitaplar?n? tart??t?k.  Say?n Y?lmaz Karakoyunlu'yu konu?mac? olarak a??rlad?k.

  14.05.2008   Italo Calvino'nun "Bir K?? Gecesi E?er Bir Yolcu" kitab?n? tart??t?k.

  30.04.2008   Kazuo Ishiguro'nun G?nden Kalanlar kitab?n? inceledik.  ??leden sonra da filmini seyrettik.

  16.04.2008    Heinrich B?ll'?n Dokuz Bu?ukta Bilardo kitab?n? inceledik.

  02.04.2008   William Faulkner'?n K?y adl? roman?n? ?al??t?k.  Kolera G?nlerinde A?k filmini seyrettik.

  19.03.2008    Tahar BenJelloun'un Duygular Labirenti ve Tanca'da Sessiz bir G?n adl? kitaplar?n? tart??t?k.  ??leden sonra U?urtma Avc?s? filmini seyrettik.

  05.03.2008   Romain Gary'nin Cennetin K?kleri adl? eserini tart??t?k.  ??leden sonra ?yi bir Y?l filmini seyrettik.

  20.02.2008   Sara Pardo'nun ?zmir Yahudileri adl? kitab?n? tart??t?k.  Sara Pardo ile s?yle?i yapt?k.  Bet ?srael Havras?n? gezdik, Asans?r'de  ?ay i?tik.

  06.02.2008    Yan?mda Kimse Yok - Nadine Gordimer'in kitab?n? Pier Home Store'da tart??t?k.

  23.01.2008    Oscar Wilde'?n Son Vasiyeti - Peter Ackroyd ile Dorian Gray'in Portresi kitaplar?n? tart??t?k.  14:00 Say?n ?ner Birkan'dan a??klamal? Yunus Emre Orotoryosu'nu dinledik.

  09.01.2008    Italo Calvino'dan G?zlemci ile Zor Sevdalar adl? eserlerini tart??t?k 


  2006

  27.12.2006   Sabahattin Ali'nin Kuyucakl? Yusuf eserini tart??t?k.  Hep birlikte Ticaret Odas? Lokalinde y?l sonu yeme?i yedik.

  13.12.2006 :    Alain Robbe-Grillet'enin "Yeni Roman" ak?m?n?n kuram?n?n temelini atan kitab? Silgiler'i tart??t?k.  ??leden sonra da Alain Robbe-Grillet'nin senaryosunu yaz?p Alain Resnais'in y?netti?i Ge?en Y?l Merienbad'da adl? filmi izledik.

  29.11.2006    :  Elif ?afak'tan Baba ve Pi? kitab?n? yorumlad?k.  ??leden sonra Tehcir konusunda ??retim G?revlisi Evren Alt?nka?'? dinledik.

  15.11.2006   Dbc Pierre'den 2006 Booker ?d?l?n? kazamam kitab? Tanr? Vernon Little'? tart??t?k.  ??leden sonra Latife Han?m belgeselini izledik.

  01.11.2006    : Hermann Hesse'in ba?yap?t? Boncuk Oyunu kitab?n? inceledik.  ??leden sonra Don Juan de Marcos filimini izledik.


  18.10.2006    :Konu?mac?m?z Selnur ?arman ile birlikte  Samuel Beckett'?n "Godot'yu Beklerken" ba?yap?t?n? inceledik.  Ayr?ca Federico Garcia Lorca'n?n "Kanl? D???n'?n? irdeledik.

  04.10.2006   Rilke G?n? Malte Laudis Brigge ve Duino
  A??tlar? eserlerini tart??t?k.


  20.09.2006   Tarihimizle Y?zle?mek - Emre Kongar Osmanl?'y? Yeniden Ke?fetmek

  06.09.2006  Yeni?ehir'de Bir ??le Vakti - Sevgi Soysal

  23.08.2006  Aylak Adam : Yusuf At?lgan
  ?ki Deniz ?yk?s? - Erdal ?z Baba'n?n Yeri'nde topland?k.


  09.08.2006   : Deniz - John Banville.  Sak?zlar Restoranda topland?k.

  26.07.2006   : Tango ?ark?c?s? - Tomas Eloy Martinez.  Eren'in evinde Gardel'in tangolar?n? dinledik.  Kitab?m?z? tart??t?k.

  12.07.2006   Taklit?iler V.S. Naipul


  28.06.2006  : Ramon Mercader'in ?kinci ?l?m? Jorge Semprun

  31.5 ve 14.6.2006   Cortazar'?n harikulade roman? Seksek i?in iki g?n ay?rd?k.  Seksek - Julio Cortazar 14 Haziran toplant?m?z? Y?cel Elal'da yapt?k.

  17.05.2006    Mozart G?n? - Bir ?nsan ve Sanat Adam? Olarak Kendi S?zleriyle Mozart - Freidrich Kerst

  Mozart ve Deyyuslar - Anthony Burgess
  Toplant?'y? Ceyda'n?n davetlisi olarak  Mozart m?zi?i e?li?inde Urla "Mahfel'de" yapt?k
  .

  03.05.2006   Haldun Taner ?i?hane'ye Ya?mur Ya??yordu kitab?n? tart??t?k. Toplant?y? Eren'in Manisa'daki ?iftli?inde yapt?k.

  19.04.2006 :   Zeno'nun Bilinci - Italo Svevo kitab?n? tart??t?k.  ??leden Sonra Truman Capote hakk?ndaki Capote filmini izledik

  05.04.2006:     G: Garcia Marquez'in  romanlar? tad?nda otobiyografisi Anlatmak ??in Ya?amak.    ??leden sonra "Marquez Anlat?yor" isimli  bir DVD .

  22.3.2006     : Bu g?nk? kitab?m?z 15. y?zy?l d???n?r? Montaigne'in ?l?ms?z 'Denemeleri". Filmimiz - "Callas Forever" Maria Callas'?n muhte?em sanat? ve ayn? zamanda s?rad??? etik anlay???.

  22.2.2006 ve 08.03.2006   : "Anadolu Motifleri" ?zerine Okul K?t?phanesinde bir toplant? d?zenledik.  Ayr?ca Sitemizin uygulamal? tan?t?m? ve   2005 y?l? de?erlendirmesini yapt?k.

  08.02.2006   Bu y?l Nobel Edebiyat ?d?l?n? kazanan oyun yazar? Harold Pinter'?n "Ay I????" adl? oyununu inceledik.  ?kinci kitab?m?z ise Antonio Tabucchi'nin "Pereira ?ddia Ediyor" adl? eseri  idi.  Filimimiz YES - EVET  - Sally Potter'?n 11 Eyl?l sonras?nda taraflar?n olu?mas?  ve iki taraf?n birbirini anlama ve kabul etme yollar?n?n aranmas? ?zerine bir film izledik.

  25.01.2006   :  Kitab?m?z Hermann Hesse'den "Bozk?rkurdu" ile Luis Sepulveda'n?n "A?k Romanlar? Okuyan ?htiyar" kitaplar? Toplant?y? Arma?an'?n evinde yapt?k.

  05.01.2006 Umberto Eco'nun "Krali?e Loana'n?n Gizemli Alevi" kitab?n? tart??t?k. 14:00 Okul k?t?phanesinde "D?nyan?n B?t?n Sabahlar?" filmini izledik  
   

  2004

   2003
  2002


  Valid HTML 4.01 Transitional

  Valid CSS!

   
  u-boat-replica.aquwatches.com u boat replica