Ba?l?k Listeler
 • Anasafaya


 • Ele?tiriler Sayfas?na

 •  

  Kul?b?m?zde okudu?umuz kitaplar mavi linkler ile i?aretlenmi?tir.
  T?klad???n?zda kitap ile ilgili sayfam?za ula?abilirsiniz.

   

   
   Norve? Kitap Kul?pleri, d?nyay? ele ge?iren televizyon ve bilgisayara kar?? klasik edebiyat? y?celtmek i?in t?m zamanlar?n en iyi y?z kitab?n? belirledi. Liste, aralar?nda Salman R??di, Milan Kundera, John Le Carre, John Irving, Nadine Gordimer, Carlos Fuentes gibi isimlerin de bulundu?u 54 ?lkeden ?ok say?da yazar?n kat?l?m?yla belirlendi. En ?ok oyu Don Ki?ot'un ald??? listeyi, a??kland??? gibi, s?ra g?zetmeden yay?ml?yoruz.

  Le Monde'un Y?zy?l?n 100 Kitab? listesi Frans?z yay?n perakendecilerinin Fnac ve Paris gazetesinin Le Monde yapt??? anketlerden ??kan, yirminci y?zy?l?n en iyi y?z kitab? oldu?u d???n?len kitaplar?n s?n?fland?r?lm?? bir listesidir.

  Yeni Ba?layan okurlar?m?za Dipnot Kitap Kul?b? ?nerileri
   

    

   Norve? Kitap Kul?pleri ?nerileri
   

  Le Monde'un Y?zy?l?n 100 Kitab? listesi
   

   Yeni Ba?layan okurlar?m?za
  Dipnot Kitap Kul?b? ?nerileri

   

  • 1 Yabanc? Albert Camus 1942
  • 2 Kay?p Zaman?n ?zinde Marcel Proust 1913-1927
  • 3 Dava Franz Kafka 1925
  • 4 K???k Prens Antoine de Saint-Exup?ry 1943
  • 5 ?nsanl?k Durumu Andr? Malraux 1933
  • 6 Gecenin Sonuna Yolculuk Louis-Ferdinand C?line 1932
  • 7 Gazap ?z?mleri John Steinbeck 1939
  • 8 ?anlar Kimin ??in ?al?yor Ernest Hemingway 1940
  • 9 Ads?z ?lke(Koca Meaulnes) Alain-Fournier 1913
  • 10 G?nlerin K?p??? Boris Vian 1947
  • 11 ?kinci Cins Simone de Beauvoir 1949
  • 12 Godot'yu Beklerken Samuel Beckett 1952
  • 13 Varl?k ve Hi?lik Jean-Paul Sartre 1943
  • 14 G?l?n Ad? Umberto Eco 1980
  • 15 Gulag Tak?madalar? Aleksandr Soljenitsin 1973
  • 16 Paroles (Frans?zca) Jacques Pr?vert 1946
  • 17 Alkoller Guillaume Apollinaire 1913
  • 18 Mavi Lotus Herg? 1936
  • 19 Het Achterhuis (Felemenk?e) Anne Frank 1947
  • 20 H?z?nl? D?nenceler Claude L?vi-Strauss 1955
  • 21 Cesur Yeni D?nya Aldous Huxley 1932
  • 22 Bin Dokuz Y?z Seksen D?rt (1984) George Orwell 1949
  • 23 Galyal? Asteriks Ren? Goscinny ile Albert Uderzo 1959
  • 24 Kel Kantocu Eug?ne Ionesco 1952
  • 25 Cinsellik ?zerine Sigmund Freud 1905
  • 26 Zenon Marguerite Yourcenar 1968
  • 27 Lolita Vladimir Nabokov 1955
  • 28 Ulysses James Joyce 1922
  • 29 Tatar ??l? Dino Buzzati 1940
  • 30 Kalpazanlar Andr? Gide 1925
  • 31 Der Husar auf dem Dach (Almanca)
  • Le Hussard sur le toit (Frans?zca) Jean Giono 1951
  • 32 Die Sch?ne des Herrn (Almanca)
  • Belle du Seigneur (Frans?zca) Albert Cohen 1968
  • 33 Y?zy?ll?k Yaln?zl?k Gabriel Garc?a M?rquez 1967
  • 34 Ses ve ?fke William Faulkner 1929
  • 35 Th?r?se Desqueyroux Fran?ois Mauriac 1927
  • 36 Zazie Metroda Raymond Queneau 1959
  • 37 Duygu Karma?as? Stefan Zweig 1927
  • 38 R?zg?r Gibi Ge?ti Margaret Mitchell 1936
  • 39 Lady Chatterley'in Sevgilisi D. H. Lawrence 1928
  • 40 B?y?l? Da? Thomas Mann 1924
  • 41 G?nayd?n H?z?n Fran?oise Sagan 1954
  • 42 Le Silence de la mer (Frans?zca) Vercors 1942
  • 43 Ya?am Kulanma K?lavuzu Georges Perec 1978
  • 44 Baskervillerin K?pe?i Arthur Conan Doyle 1901-1902
  • 45 Die Sonne Satans (Almanca) Georges Bernanos 1926
  • 46 Muhte?em Gatsby F. Scott Fitzgerald 1925
  • 47 ?aka Milan Kundera 1967
  • 48 Il disprezzo (?talyanca) Alberto Moravia 1954
  • 49 Roger Ackroyd Cinayeti Agatha Christie 1926
  • 50 Nadja Andr? Breton 1928
  • 51 G?nayd?n H?z?n Louis Aragon 1944
  • 52 Le Soulier de satin (Frans?zca) Paul Claudel 1929
  • 53 Alt? Ki?i Yazar?n? Ar?yor Luigi Pirandello 1921
  • 54 Arturo Ui'nin ?nlenebilir T?rman??? Bertolt Brecht 1959
  • 55 Cuma ya da Pasifik Araf? Michel Tournier 1967
  • 56 D?nyalar?n Sava?? H. G. Wells 1898
  • 57 Ist das ein Mensch? (Almanca)
  • Se questo ? un uomo (?talyanca) Primo Levi 1947
  • 58 Y?z?klerin Efendisi J.R.R. Tolkien 1954-1955
  • 59 Les Vrilles de la vigne (Frans?zca) Sidonie Gabrielle Colette 1908
  • 60 Hauptstadt der Schmerzen (Almanca) Paul ?luard 1926
  • 61 Martin Eden Jack London 1909
  • 62 Bir Tuz Denizi ?ark?s? Hugo Pratt 1967
  • 63 Yaz?n?n S?f?r Derecesi Roland Barthes 1953
  • 64 Katharina Blum'un ?i?nenen Onuru Heinrich B?ll 1974
  • 65 Sirte K?y?s? Julien Gracq 1951
  • 66 Kelimeler ve ?eyler Michel Foucault 1966
  • 67 Yolda Jack Kerouac 1957
  • 68 Nils Holgersson'un yabankazlar?yla maceralar? Selma Lagerl?f 1906-1907
  • 69 Kendine Ait Bir Oda Virginia Woolf 1929
  • 70 The Martian Chronicles (?ngilizce) Ray Bradbury 1950
  • 71 Die Verz?ckung der Lol V. Stein (Almanca) Le Ravissement de Lol V.
  • Stein (Frans?zca) Marguerite Duras 1964
  • 72 Tutanak Jean-Marie Gustave Le Cl?zio 1963
  • 73 Tropismes (Frans?zca) Nathalie Sarraute 1939
  • 74 Journal 1887-1910 (Frans?zca) Jules Renard 1925
  • 75 Lord Jim Joseph Conrad 1900
  • 76 Yaz?lar Jacques Lacan 1966
  • 77 Tiyatro ve ?kiz Antonin Artaud 1938
  • 78 Manhattan Transfer John Dos Passos 1925
  • 79 Ficciones Hayaller ve Hikayeler Jorge Luis Borges 1944
  • 80 Moravagine (Frans?zca) Blaise Cendrars 1926
  • 81 ?l? Ordunun Generali ?smail Kadare 1963
  • 82 Sophies Entscheidung (Almanca)
  • Sophie's Choice (?ngilizce) William Styron 1979
  • 83 ?ingene Romanslar? Federico Garc?a Lorca 1928
  • 84 Pietr-le-Letton (Frans?zca) Georges Simenon 1931
  • 85 ?i?eklerin Meryem Anas? Jean Genet 1944
  • 86 Niteliksiz Adam Robert Musil 1930-1932
  • 87 Fureur et myst?re (Frans?zca) Ren? Char 1948
  • 88 G?n?l?elen ?avdar Tarlas?nda ?ocuklar J. D. Salinger 1951
  • 89 No Orchids For Miss Blandish (?ngilizce) James Hadley Chase 1939
  • 90 Blake ve Mortimer Edgar P. Jacobs 1950
  • 91 Malte Laurids Brigge'nin Notlar? Rainer Maria Rilke 1910
  • 92 De?i?me Michel Butor 1957
  • 93 Totaliterizmin K?kenleri Hannah Arendt 1951
  • 94 Usta ile Margarita Mihail Afanasyevi? Bulgakov 1967
  • 95 Triloji: Seksus, Pleksus, Neksus Henry Miller 1949-1960
  • 96 B?y?k Uyku Raymond Chandler 1939
  • 97 Amers (Frans?zca) Saint-John Perse 1957
  • 98 ?ap?al Gazi Andr? Franquin 1957
  • 99 Yanarda??n Alt?nda Malcolm Lowry 1947
  • 100 Geceyar?s? ?ocuklar? Salman R??di (Salman Rushdie) 1981

   

   

  Sarn?? edebiyat dergisinin Kas?m - Aral?k say?s?nda ?T?rk ?yk?c?l???n?n En ?nemli ?yk?leri? anketinin sonu?lar? yay?mland?. Pek ?ok ?nl? edebiyat??n?n kat?l?m?yla ger?ekle?en ankette ilk s?ray? Alemda?da Var Bir Y?lan ile Sait Faik ald?.

  http://kitap.radikal.com.tr/

  • 1. Alemda?da Var Bir Y?lan / Sait Faik
  • 2. Dost - Ya?amas?z / V?s?at O. Bener
  • 3. ?shak / Onat Kutlar
  • 4. Korkuyu Beklerken / O?uz Atay
  • 5. Paras?z Yat?l? / Firuzan
  • 6. Gecede / Leyla Erbil
  • 7. G??m?? Kediler Bah?esi / Bilge Karasu
  • 8. Y?rekte Buka?? ? Yaza Yolculuk / Tomris Uyar
  • 9. ?nce Ekmek / Orhan Kemal
  • 10. Yeni D?nya / Sabahattin Ali
  • 11. Halla? / Leyla Erbil
  • 12. Memleket Hik?yeleri / Refik Halid Karay
  • 13. Son Ku?lar- Havada Bulut- L?zumsuz Adam-Mahalle Kahvesi- Sarn?? / Sait Faik
  • 14. Do?u ?yk?leri / Ferit Edg?
  • 15. Sar? S?cak / Ya?ar Kemal
  • 16. Bodur Minareden ?te / Yusuf At?lgan
  • 17. Tante Rosa / Sevgi Soysal
  • 18. Ay?????nda ?al??kur / Haldun Taner
  • 19. Yaz Ya?muru / Ahmet Hamdi Tanp?nar
  • 20. Ev Ona Yak??t? / Memduh ?evket Esendal
  • 21. Ten ve G?lge / Hulki Aktun?
  • 22. Yan?k Saraylar / Sevim Burak
  • 23. Bozbulan?k / Nezihe Meri?
  • 24. ??eriye Bakan Kim / Mehmet G?ns?r
  • 25. Uzak Noktalara Do?ru- Gemiler de A?larm?? / Cemil Kavuk?u
  • 26. ?l? Zaman Gezginleri / Hasan Ali Topta?
  • 27. B?rak?lm?? Biri / Orhan Duru
  • 28. S???nak Hikayeleri / Feyyaz Kayacan
  • 29. ?mbatla Dol Kalbim / Tar?k Dursun K.
  • 30. Haziran / Sel?uk Baran

   

   

  >
  Valid HTML 4.01 Transitional  
  cheap-rolex-replica-wholesale.vipprada.com cheap rolex replica