2013 yılı kitaplarımız hakkında

KISA BİLGİLER

  

  Anasayfa 

  Sitedeki Tüm Kitaplar

    
         
Yıllara göre okuduklarımız - 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010  2009 2008  2007
 
 F: Scott Fitzgerald Muhteşem Gatsby - F. Scott Fitzgerald Fitzgerald'ın "Muhteşem Gatsby" eseri kendi özgeçmişi ile paralellikler taşır. Roman tutkulu bir aşk hikayesinin ardında 1920'lerin Amerika'sının sosyal ve ekonomik panoramasını çizer. Sığ sosyetenin kendini tükettiği çılgın partiler, gelir dağılımdaki derin uçurum, kolay kazanılan servetler, ahlâkî çürümüşlük dönemi, Amerikan tarihinde "Caz Devri" olarak anılır. Hızlı yaşanılan, değerlerin hızlı tüketildiği bu dönem 1929'da büyük ekonomik kriz sonucunda "Amerikan Rüyasının" iflasıyla sonuçlanır.                  
Tarih ve Edebiyatın Ortaklığı - Raşel Rakella Asal  Tarih ile edebiyatın ortak bir ürünü olarak ortaya çıkan tarihî romanlar, üstlendiği toplum mühendisliği misyonuyla tarihî bilgileri, belgelere boğulmuş kasvetli bir anlatımdan kurtararak okura sunma gayretinin ve geçmişi edebî açıdan yeniden inşa etme çabasının bir ürünüdür. Tarihî olayların insan açısından sonuçları üzerinde yoğunlaşan bu ürünler, okuru hayalî olarak geçmiş zaman yolculuğuna çıkarır ve hayal edemediği mekânlarda yaşanmış bazı gerçeklerle buluşturur
 Mo Yan küçük resim Kızıl Darı Tarlaları yazarı Çinli Mo Yan 2012 yılında Nobel Edebiyat ödülünü kazandı.  Nobel töreninde ödülün  "fantezi ve gerçekliği, tarihî ve toplumsal perspektifleri iç içe geçirerek, karmaşıklığıyla William Faulkner’ın ve Gabriel García Márquez’in yazdıklarını hatırlatan bir dünya yaratırken, bir yandan da çıkış noktasını kadim Çin edebiyatında ve sözlü geleneğinde bulduğu" için Mo Yan'a verildiği belirtildi.    Attilâ İlhan küçük resimGazi Paşa - Attilâ İlhan Attilâ İlhan son kitabı olan Gazi Paşa romanında 1920´lerin başlarında ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu durumu ve tarihsel değişim sürecini anlatırken dönemin gizli kalmış olaylarına da açıklamalar ve yorumlar getiriyor..
 
 Robert M. Pirsig küçükZen ve Motosiklet Tamir Sanatı - Robert M. Pirsig
Bu kitap, maddi başarıya karşı başka, daha ciddi bir alternatif önerir. Daha doğrusu bir alternatiften çok “başarı” nın anlamını salt iyi bir iş bulmak ve sorunlardan uzak durmaktan daha geniş boyutlara vardırmaktır önerdiği. Ve salt özgürlükten de daha geniş bir şeydir. Çalışmaya, sınırlandırıcı olmayan pozitif bir amaç sağlar. Sanırım kitabın başarısının asıl nedeni buydu. Tüm kültür, tam da bu kitabın önerdiği şeyleri aramaktaymış. İşte bu anlamda kitap bir taşıyıcı oldu". Robert M.Pirsig
 Mehmet Faraç Mehmet Faraç, "Kötüler Mahallesi" başlığını taşıyan  "Yağmur Bekleyen Kadınlar" ve "Ölü Akrepler Zamanı" kitaplarında, Urfalıların kendi lehçeleriyle "kütiler mehlesindeki" acı dolu  yaşamların panoramasını çizer.  Ağa, şıh, aşiret reisi, töre, yoksulluk, terör, kan davaları, faili meçhullerin gölgesinde zebil olan hayatlar kitaplardaki öykülerin merkezindedir. Yazar, ailelerinin geçimlerini temin etmek için mayınlı arazilerde "kaçağa giden" erkekler, töre uğruna heba olan kadınlar, ve her şeye rağmen yine de çocuk olabilen çocukların portrelerini ustalıkla çizer.  "Kötüler Mahallesi" aynı zamanda yörenin sosyolojik bir dokümanteri gibidir.
 Jorges Luis Borges (küçük) Borges Dosyası - Eren Arcan
Borges zaman, mekân, sonsuzluk, kavramlarını, bir çocuk oyuncağıymış gibi eğip, büker, karıştırır, çoklu zamandan tekliye, evrensel mekândan dünyadaki tüm noktaları içeren bir noktaya, Alef’e geçer, Tüm dinleri aynı caminin taşında konuşturur, Bakarsınız evren Alef’te özetlenmiştir. Kadim zamanlardan gelen arketipler aynı sayfada birbirleriyle buluşur. .Bakarsınız “Ölümsüz” de yazar “Homeros olmuşluğum vardır” diyen hırpani kılıklı biriyle aynı zamanı ve aynı mekânı paylaşır. Kütüphaneler evrenlere kadar uzanır. Yaşamın harikaları tek sözcüğe, şiir tek dizeye indirgenir.
Ustanın kaleminde gerçek, gizem, fantazi, ve felsefe harikulade bir sentezle bütünleşir. Borges öyküleri birer mesel  gibdir.
 Orhan VeliHoşgör Köftecisi - Orhan Veli - İntiharı seçebiliriz. Ya da yaşamayı. Ben ne desem boş. Ben ne yaşıyor, ne ölüyorum. Ben yazıyorum. Benim kendi yaşanmışlıklarım ya da kendime ait bir yaşamım yok. Olmadı. İstemiyorum da sanırım. Ya da olmasından korkuyorum. Neyse, bu mevzuları biraz da kendimize saklamak gerek. Biz geçelim beş liraya. Ah bir beş liramız olsaydı. Biz de ne güzel yaşardık oysaki. Ah bir beş lira, bizi o sakin sahil meyhanesinden, Hoşgör Köftecisi'nden uzakta tutan. Ya da denizin mavisinden, esen rüzgârdan. Olsaydı. Keşke. Bir beş lira... "Beyaz kanatlı kuşlar, hep çığlık çığlığa başımın üzerinde. İçimde sonsuz bir sevinç. Bağırmak istiyorum: 'Boş ver!' diye haykırmak istiyorum, 'Beş liraya da boş ver!' " Orhan Veli
 Hasan Ali TopbaşHeba - Hasan Ali TopbaşYüzyılın son çeyreğindeki Türk edebiyatının birkaç kilometre taşından biri Hasan Ali Toptaş. O bir kurgu-dil sanatçısı; ödün vermez bir biçim ustası; yirminci yüzyıl edebiyatının vardığı çizginin en uç noktası. - Yıldız Ecevit  Carmen LaforetHiç - Carmen Laforet - İspanyol savaşından beş yıl sonra, yirmi üç yaşındaki yazar Carmen Laforet "Hiç" (Nada) adlı eserinde Franko rejiminin allak bullak ettiği sosyal, ekonomik ve ahlâki değerleri acımasızca irdeler. Üniversite öğrencisi kitap kahramanının, savaş sonrası açlık, politik baskı ve zulüm yüklü Barselona ve sevgisiz, tekinsiz ailesi ile  baş edebilmesi için elinde "HİÇ" ten başka bir şey yoktur.
 John SteinbeckBilinmeyen Bir Tanrıya - John Steinbeck 1962 yılında Nobel Edebiyat ödülünü alan John Steinbeck'in "Bilinmeyen bir Tanrıya" adlı eseri, insanın doğa, tanrı ve gerçeklerle ilişkisini ortaya koyan bir destandır. Yeni bir hayat kurmak üzere batıya giden Wayne yörenin doğasıyla, insanlarıyla mistik bir bağ kurar. Tabiata tutku ile bağlanan Wayne. çiftliğindeki devasa meşe ağacının babasının ruhunu barındırdığına inanır. Ancak ailesinin hoşgörüsüzlük ve bağnazlığı Wayne'in kaderini değiştirecektir. Leonardo SciasciaŞarap Rengi Deniz - Leanoardo SciasciaLeonardo Sciascia'nın eserlerinde Sicilya'nın karanlık yüzünü ince bir mizah ile anlatır.  Kokuşmuş adalet sistemi, Mafya'nın suskunluk yasası omerta, Amerikan rüyası, şüphe, korku, çaresizlik ile yüklü eserleri bir kaç yüzyıla yayılan Sicilya tarihi gibidir.
 Hermann Bloch Vergillius'un Ölümü - Hermann Broch Dünya edebiyatına baktığımızda insanın kendisi ile bu kadar büyük bir hesaplaşmaya giriştiği bir başka örnek var mı?  ... Vergillius'un ölümünden önceki son saatleri üzerinden hem insan varlığının - aynı anda hem tanrısal hem zavallı olabilen o karışımın - zaaflarını, hem sanatın ahlâkını, hem toplumu, devâsa bir kitle olarak sürüleşen ve hayvanî  bir tek gövde oluşturanı ...  iktıdarın gücünü ve sınırlarını, iktidarın ahlâkını sorgulayan böyle bir kurgu... Bununla karşılaşmak insanı gerçekten dehşete düşürüyor - Hale Işık Ferit EdgüEylülün Gölgesinde Bir Yazdı - Ferit Edgü Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı, yalnızlığın romanı, dostluk özleminin, iyi insan özleminin romanı. Ferit Edgü, Çakırı anlatırken, su yolunda kırılan testileri anlatırken, hepimizin yalnızlığını, hepimizin dostluk özlemini dile getiriyor. Şu iyice bunaldığımız koşullarda... Ve yalnızlığa, dostluğa, iyiliğe denk düşen bir anlatımla... Bir de bakıyorsunuz... Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı, günümüz Türkiyesinin gayriinsanileşmiş durumunun izdüşümü oluvermiş...Fethi Naci
 Hans Fallada Küçük Adam Ne oldu Sana? - Hans Fallada 1929 da patlak veren ve Hitler'in başa geçmesinin en büyük nedenlerinden biri olan büyük ekonomik bunalım sırasında Almanya'da işsiz sayısı 6 milyona çıkar, üretim yüzde 40 azalır, maaşlar yarı yarıya iner. Kiralar yüksek, iş bulmak ıse neredeyse imkânsızdır.   Bu acımasız ortamda ayakta kalmaya çalışan beyaz yakalı "küçük" memur ve cesur karısı, ahlâki duruşlarından ödün vermeden, yaşam mücadelesi verirler.  Chuck Palahniuk Gösteri Peygamberi - Chuck Palahniuk  "Amerikan Rüyası" nın sert bir eleştirisi olan Palahniuk' un Gösteri Peygamberi, üyeleri teker teker intihar eden Creedish tarikatının son üyesi olan Tender Bronson' un şöhret tezgâhlayıcılarının eline düşmesi ve bir ticarî meta haline gelmesini sert bir dille eleştirir. Anfetaminlerle steroidlerle şişirilien, ne yiyeceği, ne yapacağı, ne söyleyeceği, her saniyesine kadar programlanarak meşhur edilen Tender, ulusal bir ikon haline gelir ama bedeli nedir? Tender, bir "hiç kimseyken" nasıl bir dinî idol haline getirildiğini kaçırdığı uçak yere çakılmadan önce uçağın karakutusunda kayda geçirir.
 John Steinbeck Kasımpatları - John Steinbeck
Kasımpatları Salinas'ın ücrâ bir kasabasında, kocası ile birlikte neredeyse dünyadan yalıtılmış bir hayat yaşayan Eliza'nın bir gününü anlatır. Hakimiyeti elinde tutan koca, zekası, yetenekleri, güzelliği, cinselliği boşa giden; toplum tarafından hayata seyirci kalmaya itilen genç kadını kendisiyle eş düzeyde tutmaz. O gün tesadüfen çiftliğe çıkagelen tenekeciye örtük bir istek duyan Eliza allak bullak olur. Tenekeci Eliza için, hem cinselliği hem de hiç bir zaman erişemeyeceği "uzakları" ve macerayı simgeler.
 Elliot Engel

 Oscar Nasıl Wilde Oldu - Elliot Gould
Anglo-Amerikan edebiyatına yön veren ve İngiliz dilinde önemli yapıtlara imza atan 19 yazarın yaşamı ve yazı dünyasına eğiliyor. 14. yüzyıldan Geoffrey Chaucer’la başlıyor, 16. yy. dehası William Shakespeare’den sonra sırayı 18. yüzyıl yazarı Jane Austen’e veriyor. Kitabın ağırlık merkezini 19. yüzyıl edebiyatçıları oluşturuyor: Edgar Allen Poe, Charlotte ve Emily Bronte, Elizabeth Barret Browning/Robert Browning, Charles Dickens, George Eliot, Emily Dickinson, Oscar Wilde, Mark Twain... 20. yüzyıla damgasını vuran Thomas Hardy, Sir Arthur Conan Doyle, D.H. Lawrence, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway ve Robert Frost’un yaşam öyküleri ve yapıtları ilginç ayrıntılarla anlatılıyor.

 Ursula la GuinKaranlığın Sol Eli - Ursula la Guin
Ursula la Guin Hugo ve Nebula Bilim Kurgu ödüllerini kazandığı Karanlığın Sol Eli adlı eserinde, her türlü kişisel, ulusal ve kozmik düzeyde, bir denge, bütünlük ve ahenk arayışı içindedir. Karşıtlıkların birbirini tamamladığı bu kurgusal düzende, cinsiyet, hem kadın hem erkek olarak aynı bedende toplanır. Artık karşımızda kadın ya da erkek değil, uyum, anlayış ve eşitliğin sağlandığı bir bütün olarak "insan" vardır. Yazar gerçek aşkın, geleneklerin, önyargıların, kavram kargaşalarının dayatmasından kurtularak karşısındakini bütün farklılıklarına rağmen olduğu gibi kabul etmekte olduğunu söyler.
 Pascal Mercier  Lizbon'a Gece Treni - Pascal Mercier Kendini zapt edemeden hayallerinin içinde kaybolabilen bir adamdır Amadeu. Ahlaki bir seçim yapmış, Salazar diktatörlüğüne karşı isyan edenlere katılmış ve hayatın anlamı hakkında bitip tükenmeyen düşüncelerle boğuşmuştur. Elde ettiği şeylerle yetinmeyen ama hayal kırıklığına uğramaktan bir o kadar nefret eden Amadeu çoğunlukla kendisine karşı yaşamış ve kendisine karşı yazmıştır. Amadeu de Prado’ya göre “Hayat, yaşadığımız şey değildir; yaşadığımızı hayal ettiğimiz şeydir”…(Ömer Türkeş)
 Venedik'te Ölüm - Thomas Mann
Thomas MannYaşlanmakta olan vakur, disiplinli, fazilet timsali bir Alman yazarı olan Gustav von Aschenbach gerçek bir sanat yapıtının, akıl yoluyla,  tutkuların üstesinden gelerek yaratılabileceğine inanır.  Yazın hayatında tıkanma noktasına gelen sanatçı ilhamı Venedik 'te bulacağını umarak seyahate çıkar. Koleranın teslim aldığı şehirde, bir Yunan ilahı kadar güzel on dört yaşındaki delikanlı Tadzıo 'ya tutulur.  Kendine yediremediği bu platonik saplantının esiri olan Aschenbach düş gücüne, duygusallığa, fantezilerine yenik düşünce kendi sonunu hazırlar.
 Aylaklar - Melih Cevdet Anday

Melih Cevdet AndayAylaklar çok varlıklı bir ailenin yoksul düşmesi şeklinde görünse de aslında Melih Cevdet Anday bir insan türünün, bir tür melankolinin, yavaşlamış bir zaman dilimi içinde yaşayan başka bir çağın insanlarının 20. yüzyılda kayboluşlarını anlatıyor. ‘Aylaklar’ çağdaş edebiyatımızın önemli klasiklerinden biridir ve mutlaka okunmalıdır. -
(Asuman Kafaoğlu-Büke)
 Kötü Bir Yılın Güncesi - J.M. Coetzee
JM Coetzee 2003 yılında Nobel edebiyat ödülüne lâyık görülen J.M. Coetzee'nin "Kötü Bir Yılın Güncesi" adlı kitabının her sayfası üçe ayrılmıştır.  Sayfanın birinci bölümünde, kitap kahramanı Senor C.'nin "Çarpıcı Fikirler" adı altında topladığı makaleler ele alınır.  Sayfanın ikinci bölümünde ise yazarın kitabını daktilo eden Anya'ya duyduğu örtük cinsel eğilimi, üçüncü bölümde ise Anya'nın dünyası  ile yazarı dolandırmaya çalışan sevgilisi, yeni nesil fırsatçı iş adamı anlatılır.  Yazarın denemelerinde işlediği  birey-devlet, kadın-erkek ilişkileri, demokrasi, aperheid, utanç, şerefsizlik, suç, ceza, yürek güzelliği, şefkat gibi konularına paralel olarak aynı sayfa içinde üçlünün özel hayatı akar gider.
 
                           

Güngör Dilmen

Canlı Maymun Lokantası - Güngör Dilmen
Güngör Dilmen, tarihten ve mitostan,geçmişi ve bugünü değerlendirmek, bilinen olayların ardında yatan asıl gerçekleri sorgulamak adına yararlanmıştır. Bunu yaparken de tarihsel ve mitolojik kimlikleri, geçmişin taşlaşmış görüntüsünden kurtarmış; çelişkilerini, zaaflarını, tutkularını, mutluluklarını, özlemlerini sivriltip onları kanlı canlı, duyan, düşünen gerçek birer dram kişisi olarak çıkarmayı başarmıştır karşımıza. (Fatma Keçeli)