İstanbul Orhan Pamuk

 


TOPLANTI TARİHİ
 :   28 Ocak 2004. Çarşamba..
İRDELENEN KİTAP:
  İstanbul Orhan Pamuk
 

KİTAP ÜZERİNE  NOTLAR :
 

Bahar Vardarlı

Orhan Pamuk ve İstanbul üzerine, Arzu İstanbul'u bizzat gezerek ve filmlerini çekerek bize güzel bir sunu yaptı. Konu üzerinde ne kadar heyecanla çalıştığını görünce; hiç bir iddiası olmayan, sadece kitapsever insanların bir araya gelmesinden oluşan bir grubun, sahip olduğu bu mükemmele ulaşma ruhunun ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gördüm. Bu ruh aramızda olan her kişinin üstlendiği görevi en iyi şekilde yapması olarak da tanımlanabilir. Bunu kendini gerçekleştirme, olanaklarını tam kapasite kullanma olarak da tanımlayabiliriz.

    Belki de akıllı, çalışkan, görev bilincine sahip olanların biraraya geldiği bir grubuz biz.Bu cümlem pek alçakgönüllü bir saptama olmadıysa da, gerçek... Bir kez daha, bu grupta olduğum için mutluyum!
   " İstanbul" çok vurgulandığı gibi,hüznün kitabı değil bence. Kitabı okurken okur, çok akıllı bir yazarın gözlemleri ile onun duygularının birleşimi karşısında şaşırıp kalıyor. Yazar kendisi, o anlık duygularına göre gördüğü şehri yorumluyor. Tabii ki İstanbul, yazarın da belirttiği gibi bir hüzün yumağı; yitmiş gitmiş 600 yıllık bir imparatorluğun kırık dökük geriye kalanlarını barındırıyor içinde. Reddedilemeyecek kadar şaşalı bir tarih umursamazlık, aldırmazlık, bakımsızlık içinde çürümeye, yokolmaya terkedilmiş. Esas budur insanın ruhunu burkan İstanbul'da. Orhan Pamuk iç dünyasını bize ilk defa açarak, kendisiyle İstanbul'u birleştirip sunuyor.