Okudu?umuz kitaplar ?zerine Kul?b?m?z ?yelerinin Yazd???  Yaz?lar

 
Eren Arcan

 

 
Ra?el Rakella Asal

 

  Y?cel Nural

Ayra? ?nceleme - Ses Maketi  (Yaz?l? Kaya'dan bir ?yk?)

Ayra?Ya?l?l?k - Italo Svevo

Ayra? Doktor Faustus - 3. Reich'?n Bir Alegorisi

Ayra? Borges ?yk?leri Borges Dosyas?

Ayra? Eser - Ge? D?nem ?sl?bu - Edward Said
Ge? D?nem ?sl?bu - Edward Said

Ayra?Eser : Kitaplardan Kurtulabilece?inizi Sanmay?n - Eco, Carri?re
Yaz? : Kitaplar?n Sonu mu Geldi?

Ayra? Eser : Ya?l? Gemici - Samuel Taylor Coleridge
Yaz? : "Ya?l? Gemici : "Masumiyetten H?z?nl? Bilgeli?e

Ayra? Alt?n Defter - Doris Leing
Yaz? : "Lessing'in Kaya Hammalllar?"

Ayra? Biraz da Felsefe

Metafizik ve Ferkez? Felsefik Ak?mlar (derleme)

Ayra? Eser . Tatar ??l? - Dino Buzatti
Yaz? : "Son Kahramanl?k"

Ayra? Eser : Pedro Paramo- Juan Rulfo
Yaz? : "Meksika'da Tekinsiz Bir K?y"

Ayra? Eser  : Usta ?le Margarita- Mihail Bulgakov
 : "En b?y?k Ahlak? ??k?nt? Korkakl?kt?r"

Ayra? Eser  : Zafir Kona??nda Bir Tuhaf Zaman - G?ng?r Tek?e
Yaz? : "Naz?m Orman?nda Onurlu Bir A?a?"

Ayra? Eser  : Yazarlar ve Yap?tlara Y?nelik Okumalar - H?lya Soy?ekerci
Yaz? : "?iirsel Denemeler"

Ayra? Eser  : Kara Kitap - Orhan Pamuk
Yaz? : "Ama B?t?n Bunlar? Yazan Ben..."

Ayra? Eser  : Ustan?n Dersi - Norman Thomas di Giovanni
Yaz? : "?yk?leriyle Jorje Luis Borges"

Ayra? Eser  : Zemberek - G?ven Turan
Yaz? : "G?ven Turan'dan Ustalara Sel?m"

Ayra?Eser  : Alef - Jorje Luis Borges
Yaz? : "Borges ve Sonsuzluk"

Ayra? Eser  : Bin H?z?nl? Haz- Hasan Ali Topta? Yaz? : "Bin H?z?nl? Haz"

Ayra? Eser  : Atl?lar- Joseph Kessel
Yaz? : "Onuru Yeniden Kazanmak"

Ayra? Eser  : Gelecek Biny?l i?in Alt? Not-
Italo Calvino
Yaz? : "Amerika Dersleri"

Ayra? Eser  : Yollar? ?atallanan Bah?e -
Jorge Luis Borges
Yaz? : Yollar? ?atallanan Bah?e;

Ayra? Eser : Klingsor'un ?zinde - Jorge Volpi
Yaz? : Klingsor'un ?zinde

Ayra? Eser : K?r Suikast??- Margeret Atwood
Yaz? :K?r Suikast??

Ayra? Eser : Mozart ve Deyyuslar- Anthony Burgess, Yaz? : Mozart ve Deyyuslar

Ayra? Eser : Geceyar?s? ?ocuklar? - Salman Rusdie
Yaz? : Geceyar?s? ?ocuklar?

Ayra? Eser : Seksek- Julio Cortazar
Yaz? : Cortazar ile Mistik bir Seksek

Ayra? Eser : Denemeler - Montaigne
Yaz? : Akl?n Kendi Kendisiyle Diyalo?u

Ayra? Eser : Huzursuzlu?un Kitab? - Fernando Pessoa
Yaz? : Fernando Pessoa "Kalabal?k bir ?air"

Ayra? Eser : Anil'in Hayaleti - Michael Ondatjee
Yaz? : Sava??n Ger?ek Nedeni Sava?t?

Ayra? Eser : Ay?????- Harold Pinter
Yaz? : ?l?m Yeni Bir Ufuk mu?

Ayra? Eser : Duino A??tlar? - Rainer Maria Rilke
Yaz? : Duino A??tlar?

Ayra? Eser : Zeno'nun Bilinci - ?talo Svevo
Yaz? : Ya?am Bir Hastal?k m??

Ayra? Eser : Saatler - Michael Cunningham
Yaz? : Saatler

Ayra? Eser : Melekler Zaman? - Iris Murdoch
Yaz? : Melekler Zaman?

Ayra? Eser : Huzur - Ahmet Hamdi Tanp?nar
Yaz? : Huzur

Ayra? Eser : Boncuk Oyunu - Hermann Hesse
Yaz? : Boncuk Oyunu

Ayra? Piyanonun ?airi Chopin
    Tarih ??inde M?zik

Ayra? Eser : Hayat?n Kayna?? - Ayn Rand
    Yaz? : Objektivizm versus Kollektivizm

 
Benal ?nceer

Ayra? Eser - Vergillius'un ?l?m? - Hermann Broch
Yaz? - Vergillius'un ?l?m?

 
?i?dem Orhan

Ayra? ?nceleme - Yaz?l? Kaya  (Yaz?l? Kaya'dan bir ?yk?)
 
Ayra? ?nceleme - Atlar?n? S?r?p Geldiler (Yaz?l? Kaya'dan bir ?yk?)


 

 

Ayra?  Bir bilme ve aktarma yolu olarak Marcel Proust?un roman d?nyas?

Ayra? Tarih ve Edebiyat Ortakl??? - Ra?el Rakella Asal

Ayra? Proust'u Okumak - Ra?el Rakella Asal

Ayra? Yaz? : Balzac t?m yap?tlar? ?zerine
Balzac : Ac? ?ekmenin en derin katmanlar?nda gezinmi? bir ?ileke?

Ayra? Eser  : Yazarlar ve Yap?tlara Y?nelik Okumalar- H?lya Soy?ekerci
Yaz? : "Yazarlar ve Yap?tlara Y?nelik Okumalar"

Ayra? Eser  : Yoksullar Han?- Tahar ben Jelloun
Yaz? : "A?ka Evet Demek"

Ayra? Eser  : Karanl???n Y?re?i- Joseph Conrad
Yaz? : "Karanl???n Y?re?ine Yolculuk"

Ayra? Eser  : K?y- William Faulkner
Yaz? : "Faulkner'?n K?y?"

Ayra? Eser  : K?skan?l?k- Alain Robbe-Grillet
Yaz? : "Okur ile Yazar?n Bulu?mas?"

Ayra? Eser  : Y?lan? ?ld?rseler- Ya?ar Kemal
Yaz? : "Problematik Bir Kahraman Olarak Hasan"

Ayra? Eser  : Muinar- Latife Tekin
Yaz? : "Muinar"

Ayra? Eser  : ?al??malar? - Nathalie Sarraute
Yaz? : "Nathalie Sarrtaute'?n Penceresinden"

Ayra?Eser  : Flush- Virginia Woolf
Yaz? : "Flush"

Eser  : ?iirleri- Sylvia Plath
Yaz? : Sylvia Plath

Ayra? Eser  : G?n? Ya?a - Saul Bellow
Yaz? : Saul Bellow

Ayra? Eser  : Silgiler- Alain Robbe Grillet
Yaz? : Silgiler

Ayra? Eser  : Bozk?rkurdu- Hermann Hesse
Yaz? : Bozk?rkurdu

Ayra?Eser  : Madame Bovary
Yaz? : D??lerindeki ?nsanlar? Kendine Daha Yak?n Hisseden bir Roman Kahraman? : Emma Bovary

 
H?lya Soy?ekerci


Ayra? Eser - Bitmeyen Kavga - John Steinbeck

Ayra? Eser : K?rk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
Yaz? : "I???a Adanm?? Bir Ya?am Sabahattin Ali"

Ayra? Eser : Kartal Yuvas? - Anna Gavan-
Yaz? : Kafka'n?n Aynas?nda Bir Roman Kartal Yuvas?

Ayra? Eser : Karakalem Resimler - Ay?e Sar?say?n
Yaz? : Ay?e Sar?say?n ve "Karakalem Resimler"

Ayra? Eser : Karbon Kopya - Yekta Kopan
Yaz? : "Karbon Kopya'da" Ger?e?in Halleri

 
Keriman Alp

Ayra? Eser : Homo Faber- Max Frisch
Yaz? : Homo Faber 

 
Silvia Franko

Ayra? Eser : Kadeh ve K?l?? - Riane Eiser
Yaz? : Kadeh ve K?l??

Ayra? ?slamiyet ?ncesi Orta Asya T?rkleri Orta Asya T?rkleri

Ayra? ?nan?lar ve Mitoloji - Sylvia Franko

 
?ule B?l?ko?lu

Ayra? Ku?lar  ?zerine "Neden Her ?ey B?yle"

Ayra? ?nceleme - Yedinci (Yaz?l? Kaya'dan bir ?yk?)

Ayra? Borges ?yk?leri Borges Dosyas?

Ayra? Eser : Don Ki?ot - Miguel de Cervantes
Yaz? : Yazar ve Okurun Cervantes'in Kaleminde Bulu?mas?

Ayra? Eser : At ?almaya Gidiyoruz - Per Peterson
Yaz? : At ?almaya Gidiyoruz

Ayra? Eser: Delili?e ?vg? - Erasmus
AKLISEL?M D?NYADA DEL?L?K TEK ?ZG?RL?K M??  Stefan Zweig penceresinden Erasmus ve Delili?e ?vg?

 
Funda ?zsoy

Ayra? Eser -  Do?u ?yk?leri -
Yaz? Funda ?zsoy - Do?u ?zk?leri ?zerine

Ayra? Eser : Ourania- JMG le Cl?zio
Yaz? :
Bir Meksika Utopias? "Ourania"

Ayra? Eser : Tahran'da Lolita Okumak- Azer Nefisi
Yaz? :
Tahran'da Lolita Okumak

Ayra? Eser - Yaz?l? Kaya - Nursel Duruel
Yaz? - Burga? - Funda ?zsoy

Ayra? Eser: Ku?lar Yas?na Gider - Hasan Ali Topta?
Yaz? :Ku?lar Yas?na Gider / Funda ?zsoy
 

 
Aydan Musal

Ayra? Eser : Kuzeye G?? Mevsimi
Kuzeye G?? Mevsimi Sayfas?

 
Ceyda Kutlukaya

Ayra? Eser : Tehlikeli A?k
Tehlikeli A?k Sayfas?

 
Duygu Yurtseven

Ayra? G?steri Peygamberi - Chuck Palahniuk

Ayra? Eser : Venedik 'te ?l?m - Thomas Mann
Venedik 'te ?l?m ve Rousseau

Ayra? Erasmus - Delili?e ?vg?
Delili?in Tarihi - K?t? Ruhlar Kar???nca

Ayra? Eser : Zamane - Engin Ge?tan
Yaz? : Engin Ge?tan ?Zamane? ?st?ne D???nceler

Ayra? Eser : Dokuz Bu?ukta Bilardo - Heinrich B?ll
Yaz? :Dokuz Bu?ukta Bilardo

Ayra? Eser : Saint-Beauve'e Kar?? - Marcel Proust
Sainte-Beauve' Kar??

Ayra? Eser : K?rl?k - Jose Saramago
Yaz? : K?RL?K ?ZER?NE NOTLAR

Ayra? Eser : Goriot Baba - Honore de Balzac
Yaz? Goriot Baba

Ayra? Eser : Ricardo Reis'in ?ld??? Y?l - Jose Saramago
Yaz? : Ricardo Reis'in ?ld??? Y?l

Ayra? Eser : Erguvan Kap?s?- Oya Baydar
Yaz? :Erguvan Kap?s?

Ayra? Eser : G?nlerin K?p???-
Boris Vian
Yaz? : G?nlerin K?p???

Ayra? Eser : Nata?a'n?n Dans? - Orlando Figes
Yaz? : Nata?a'n?n Dans?

Ayra? Eser : ?l? Canlar - Nikolay Gogol
Yaz? : Gogol ve ?l? Canlar

 
Bahar Vardarl?

Ayra? Borges ?yk?leri Borges Dosyas?

Ayra? Eser : K?r Bayku? - Sad?k Hidayet
Yaz? : K?r Bayku?

Ayra? Eser : Zemberek - G?ven Turan
Yaz? : Zemberek

Ayra? Eser  : Yazarlar ve Yap?tlara Y?nelik Okumalar- H?lya Soy?ekerci
Yaz? : "Yazarlar ve Yap?tlara Y?nelik Okumalar"

Ayra? Eser  : Dorian Gray'in Portresi - Oscar Wilde
Yaz? : "Dorian Gray'in Portresi"

Ayra? Eser  : Bin H?z?nl? Haz- Hasan Ali Topta?
Yaz? : "Bin H?z?nl? Haz"

Ayra? Eser . Tatar ??l?- Dino Buzatti
Yaz? : "Tatar ??l?"

Ayra? Yazar : Bahar Vardarl?
Yaz? : Demokrasi

Ayra? Yazar - Bahar Vardarl?
Yaz? : Varolu??uluk

Ayra?Eser  : Pereira ?ddia Ediyor - Antonio Tabucchi
Yaz? : Pereira ?ddia Ediyor


Semiramis Ya?c?o?lu

Ayra? Eser :Anayurt Oteli  filmi ?zerine

Yaz? : Bilgili Seyirci ve Anlamland?rma S?reci

 
Deniz ?arman

Ayra? Eser : Yeralt?ndan Notlar - Fodor Dostoyevsky
Yaz? : Yeralt?nda ?? Sava?

Ayra? Eser : Y?z?nde Bir Yer - Sema Kaygusuz
Yaz? : Sema Kaygusuz ve "Y?z?mde bir yer" i?in d?zeltilmi? Notlar

Ayra? Eser : Mesnevi- Mevlana
Yaz? : BUG?N 17 ARALIK,  ULU MEVLANA?MIZIN HAKKA Y?R?D??? G?N.

Ayra? Eser : Masumiyet M?zesi - Orhan Pamuk
Yaz? : Masumiyet M?zesi

Ayra? Eser : Yoksullar Han?- Tahar Ben Jelloun
Yaz? :O Esrarl? Ba?? Anlamaya ?al??mak

Ayra? Eser  : Kara Kitap - Orhan Pamuk
Yaz? : Orhan Pamuk'un "Kalem Kaz?s?" ile Ke?ettii?i Insanl?k Hazinesi

Ayra? Eser  : Baba ve Pi?- Elif ?afak
Yaz? : Kay?p G?vercin Ku?? ve Asude Bir Bahar ?lkesi

Ayra? Eser - T?rk ?iirinde Garip Hareketi
Yaz? : T?rk ?iirinde Garip Hareketi

Ayra? Eser  :Saatler - Michael Cunningham
Yaz? : Saatler

Ayra? Eser  : Karamazov Karde?ler- Fyodor Dostoyevsky
Yaz? : Karamazov Karde?ler

Ayra? Eser  : Huzur - Ahmet Hamdi Tanp?nar
Yaz? Huzur -

Ayra? Eser  : Deniz- John Banville
Yaz? : Deniz


?zge Y?lmaz

Ayra? Eser - ?kinci El Zaman - Svetlana Aleksiyevi?
?nceleme Dr. ?zge Y?lmaz

Ayra? Eser  : Middlesex - Jeffrey Eugenides
Yaz? : Middlesex Jeffrey Eugenides

     
 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

www.watchocean.net